Danh sách tiểu hành tinh/398401–398500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
398401 2011 SO211 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398402 2011 SM214 19/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
398403 2011 SK215 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398404 2011 SH217 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398405 2011 SM218 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
398406 2011 SO219 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398407 2011 SC229 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398408 2011 SR230 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
398409 2011 SJ231 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398410 2011 SE233 19/12/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
398411 2011 SN235 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
398412 2011 SY245 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
398413 2011 SC248 24/09/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
398414 2011 SY252 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398415 2011 SR253 11/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
398416 2011 SQ258 26/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
398417 2011 SX264 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398418 2011 SR266 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398419 2011 SX267 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398420 2011 TW2 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
398421 2011 TN4 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398422 2011 TR4 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398423 2011 UF2 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398424 2011 UC7 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
398425 2011 UD8 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
398426 2011 UT8 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398427 2011 UC9 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398428 2011 UZ14 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
398429 2011 UL16 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398430 2011 UC18 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
398431 2011 UL22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398432 2011 UK25 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398433 2011 UA27 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398434 2011 UO28 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
398435 2011 US29 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
398436 2011 UR30 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398437 2011 UC31 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398438 2011 UA36 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
398439 2011 UZ37 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398440 2011 UZ38 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
398441 2011 UD39 19/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
398442 2011 UZ47 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398443 2011 UB48 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398444 2011 UJ50 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398445 2011 UQ50 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398446 2011 UF51 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
398447 2011 UO52 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398448 2011 UD54 07/06/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
398449 2011 UK55 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398450 2011 UN59 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
398451 2011 UC62 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
398452 2011 UM66 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398453 2011 UL72 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398454 2011 UV72 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
398455 2011 UP76 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
398456 2011 UT77 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398457 2011 UT79 06/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398458 2011 UC83 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
398459 2011 UJ86 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
398460 2011 UW88 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398461 2011 UU98 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398462 2011 UT101 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398463 2011 UX101 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
398464 2011 UX104 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398465 2011 UP108 15/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
398466 2011 US112 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398467 2011 UM113 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398468 2011 UA120 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398469 2011 UJ120 18/04/2009 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
398470 2011 UO120 31/01/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
398471 2011 UV120 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
398472 2011 UU122 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398473 2011 UE124 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
398474 2011 UK127 16/08/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 860 m MPC · JPL
398475 2011 UR127 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398476 2011 UM129 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 660 m MPC · JPL
398477 2011 UA137 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
398478 2011 UT139 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
398479 2011 UE140 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
398480 2011 UR140 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398481 2011 UZ140 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398482 2011 UN142 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398483 2011 UQ146 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398484 2011 UY148 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
398485 2011 UW150 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398486 2011 UH152 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
398487 2011 UJ153 19/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
398488 2011 UP157 24/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398489 2011 UQ157 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398490 2011 UU157 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
398491 2011 UF162 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398492 2011 UH164 14/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
398493 2011 UP176 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398494 2011 UQ176 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398495 2011 UT177 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
398496 2011 UF179 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
398497 2011 UF180 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398498 2011 UX180 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398499 2011 UK187 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
398500 2011 UN187 24/04/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL