Danh sách tiểu hành tinh/399501–399600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
399501 2002 TN307 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
399502 2002 TJ353 10/10/2002 Apache Point SDSS 670 m MPC · JPL
399503 2002 TO377 15/10/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
399504 2002 UA1 27/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
399505 2002 UW7 28/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
399506 2002 UN70 28/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
399507 2002 VL3 01/11/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
399508 2002 VX3 01/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
399509 2002 VT6 01/11/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
399510 2002 VU6 01/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
399511 2002 VL27 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
399512 2002 VL42 05/11/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
399513 2002 VQ54 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
399514 2002 VZ75 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
399515 2002 VT86 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
399516 2002 VL98 12/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
399517 2002 VO131 01/11/2002 Palomar S. F. Hönig 850 m MPC · JPL
399518 2002 VN134 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
399519 2002 WX4 24/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
399520 2002 WM5 24/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
399521 2002 WR18 30/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
399522 2002 XD44 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
399523 2002 XH73 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
399524 2002 XV97 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
399525 2002 YU27 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
399526 2003 AA17 07/12/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
399527 2003 BT23 25/01/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
399528 2003 CE15 04/02/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
399529 2003 EJ31 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
399530 2003 GT34 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
399531 2003 HH39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
399532 2003 HB55 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399533 2003 KG6 05/05/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
399534 2003 KQ19 29/05/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399535 2003 KR28 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399536 2003 MV2 25/06/2003 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 520 m MPC · JPL
399537 2003 NB9 04/07/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
399538 2003 NK11 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
399539 2003 OP33 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399540 2003 PT6 01/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
399541 2003 PO7 02/08/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
399542 2003 PF9 04/08/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
399543 2003 QU1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
399544 2003 QH2 20/08/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
399545 2003 QA14 20/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
399546 2003 QW14 20/08/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
399547 2003 QT24 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
399548 2003 QY27 20/08/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
399549 2003 QO45 23/08/2003 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
399550 2003 QC111 31/08/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
399551 2003 RN9 04/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
399552 2003 RM23 14/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
399553 2003 RG27 01/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
399554 2003 SB 16/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
399555 2003 SA27 18/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
399556 2003 ST32 26/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399557 2003 SX44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
399558 2003 SR66 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
399559 2003 SS70 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
399560 2003 SC88 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
399561 2003 SQ97 19/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
399562 2003 SA102 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
399563 2003 SH103 20/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
399564 2003 SA117 16/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
399565 Dévényanna 2003 SZ128 26/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 1,0 km MPC · JPL
399566 2003 SD145 19/09/2003 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
399567 2003 SG167 22/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
399568 2003 SQ172 18/09/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
399569 2003 SO191 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
399570 2003 SF196 20/09/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
399571 2003 SY205 23/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
399572 2003 SP210 23/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
399573 2003 SP221 29/09/2003 Prescott P. G. Comba 1,0 km MPC · JPL
399574 2003 SC246 26/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
399575 2003 ST258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
399576 2003 SA261 27/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
399577 2003 SP273 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
399578 2003 SZ277 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
399579 2003 SC298 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
399580 2003 SL315 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
399581 2003 SQ318 18/09/2003 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
399582 2003 ST322 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
399583 2003 SG326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399584 2003 SX330 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
399585 2003 SH332 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
399586 2003 TQ7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
399587 2003 TW9 15/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
399588 2003 TE13 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
399589 2003 TR44 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
399590 2003 UK6 18/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
399591 2003 UY67 16/10/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
399592 2003 UM107 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
399593 2003 UL121 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399594 2003 UH162 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
399595 2003 US269 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
399596 2003 UV318 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
399597 2003 UN325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
399598 2003 UR341 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
399599 2003 UO374 22/10/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
399600 2003 UU416 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL