Danh sách tiểu hành tinh/399301–399400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
399301 2014 HB185 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399302 2014 HZ185 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
399303 2014 HG186 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399304 2014 HX186 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
399305 2014 JR 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
399306 5400 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 750 m MPC · JPL
399307 1991 RJ2 08/09/1991 Palomar E. F. Helin 590 m MPC · JPL
399308 1993 GD 15/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 260 m MPC · JPL
399309 1994 UQ8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
399310 1994 XB 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
399311 1994 XR3 02/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
399312 1995 UA58 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
399313 1995 UR73 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399314 1996 RG4 10/09/1996 Kuma Kogen A. Nakamura 2,5 km MPC · JPL
399315 1996 TP25 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
399316 1996 XV17 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399317 1997 EB30 07/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
399318 1997 XJ1 04/12/1997 Dynic A. Sugie 1,5 km MPC · JPL
399319 1997 YA14 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
399320 1998 ML17 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399321 1998 QL52 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399322 1998 QW63 31/08/1998 Xinglong SCAP 5,4 km MPC · JPL
399323 1998 SD177 18/09/1998 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
399324 1998 VO46 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399325 1999 GY5 14/04/1999 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
399326 1999 RA114 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
399327 1999 TV56 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399328 1999 TJ183 11/10/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
399329 1999 TF232 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
399330 1999 TV241 04/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
399331 1999 TW243 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399332 1999 UC28 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
399333 1999 VT83 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
399334 1999 XS55 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
399335 1999 XA241 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
399336 1999 YY28 18/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
399337 2000 CN39 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 980 m MPC · JPL
399338 2000 CA109 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
399339 2000 JR8 06/05/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
399340 2000 LM36 01/06/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
399341 2000 QX43 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
399342 2000 QY220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
399343 2000 RF89 03/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
399344 2000 SV19 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
399345 2000 SU75 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
399346 2000 SK96 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399347 2000 SN126 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
399348 2000 SA181 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
399349 2000 SK267 27/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
399350 2000 SE297 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
399351 2000 SK297 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
399352 2000 SN320 30/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
399353 2000 SO330 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
399354 2000 US36 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
399355 2000 UZ61 25/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
399356 2000 WG12 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
399357 2000 WV19 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
399358 2000 WG21 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399359 2000 WA154 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
399360 2000 XL54 02/12/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
399361 2001 BG81 19/01/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
399362 2001 HE18 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
399363 2001 HL60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
399364 2001 KD1 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
399365 2001 NM11 11/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
399366 2001 OS62 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
399367 2001 OE74 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
399368 2001 PF36 11/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
399369 2001 PB59 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
399370 2001 QL91 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
399371 2001 QF115 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
399372 2001 QF158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
399373 2001 QT189 22/08/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
399374 2001 QA190 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
399375 2001 QL190 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
399376 2001 QW190 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
399377 2001 QO193 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
399378 2001 QK242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
399379 2001 RQ13 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
399380 2001 RC16 11/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
399381 2001 RZ25 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
399382 2001 RK33 08/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
399383 2001 RP37 01/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
399384 2001 RW53 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
399385 2001 SH123 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
399386 2001 SZ123 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
399387 2001 ST144 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
399388 2001 SL169 20/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
399389 2001 SA177 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
399390 2001 SH194 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
399391 2001 SF196 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
399392 2001 SK197 19/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
399393 2001 SE214 19/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
399394 2001 SL287 29/09/2001 Emerald Lane L. Ball 2,2 km MPC · JPL
399395 2001 SM290 29/09/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
399396 2001 SY305 10/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
399397 2001 SB306 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
399398 2001 SV312 12/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
399399 2001 SO322 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
399400 2001 SL339 21/09/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL