Danh sách tiểu hành tinh/399201–399300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
399201 2014 GL25 12/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
399202 2014 GG26 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
399203 2014 GN26 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
399204 2014 GO27 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
399205 2014 GS27 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
399206 2014 GX27 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
399207 2014 GZ27 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
399208 2014 GL28 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399209 2014 GT28 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
399210 2014 GE29 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
399211 2014 GF29 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
399212 2014 GE30 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
399213 2014 GH31 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399214 2014 GS33 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399215 2014 GT33 28/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
399216 2014 GT36 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
399217 2014 GZ38 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
399218 2014 GF41 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
399219 2014 GK41 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399220 2014 GA42 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
399221 2014 GF42 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
399222 2014 GJ42 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
399223 2014 GK42 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399224 2014 GP42 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399225 2014 GQ42 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
399226 2014 GE43 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
399227 2014 GN45 21/04/2003 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
399228 2014 GH46 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
399229 2014 GT47 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
399230 2014 GV47 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
399231 2014 HA 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
399232 2014 HQ 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
399233 2014 HT 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
399234 2014 HV 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
399235 2014 HY1 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399236 2014 HW3 04/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
399237 2014 HU8 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
399238 2014 HA9 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399239 2014 HH9 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399240 2014 HO10 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
399241 2014 HL12 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
399242 2014 HH13 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
399243 2014 HR13 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
399244 2014 HG19 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399245 2014 HA23 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
399246 2014 HJ25 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
399247 2014 HW25 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
399248 2014 HB26 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
399249 2014 HC26 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
399250 2014 HN26 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399251 2014 HL27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
399252 2014 HZ28 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
399253 2014 HF30 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
399254 2014 HA31 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399255 2014 HM31 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
399256 2014 HM32 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
399257 2014 HK33 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
399258 2014 HX35 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
399259 2014 HL36 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
399260 2014 HO41 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
399261 2014 HJ42 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
399262 2014 HN43 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
399263 2014 HY46 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
399264 2014 HZ46 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399265 2014 HT47 19/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
399266 2014 HX47 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
399267 2014 HH48 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
399268 2014 HL60 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399269 2014 HC61 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
399270 2014 HQ69 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
399271 2014 HK73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
399272 2014 HE74 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
399273 2014 HT76 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
399274 2014 HA81 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
399275 2014 HY81 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
399276 2014 HN83 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
399277 2014 HD85 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
399278 2014 HH89 05/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
399279 2014 HL97 19/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
399280 2014 HR115 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
399281 2014 HK116 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
399282 2014 HV123 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 560 m MPC · JPL
399283 2014 HU124 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
399284 2014 HD125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
399285 2014 HB130 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
399286 2014 HD131 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
399287 2014 HY131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
399288 2014 HZ131 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
399289 2014 HR143 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
399290 2014 HS143 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
399291 2014 HB146 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399292 2014 HW146 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
399293 2014 HF151 23/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
399294 2014 HS153 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
399295 2014 HX155 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
399296 2014 HE160 10/08/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
399297 2014 HL168 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
399298 2014 HZ172 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
399299 2014 HW181 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
399300 2014 HC183 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL