Danh sách tiểu hành tinh/398201–398300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
398201 2010 MQ96 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
398202 2010 MC100 29/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
398203 2010 MX105 30/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
398204 2010 MU108 30/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
398205 2010 MO115 30/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
398206 2010 NP6 08/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398207 2010 ND28 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
398208 2010 NX31 07/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
398209 2010 ND81 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398210 2010 NQ87 02/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
398211 2010 NC99 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398212 2010 NF105 12/07/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
398213 2010 NV105 12/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
398214 2010 NY106 12/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
398215 2010 NX107 09/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
398216 2010 NP117 13/07/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
398217 2010 OD16 17/07/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
398218 2010 OZ32 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
398219 2010 OM63 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
398220 2010 OZ71 25/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
398221 2010 OW76 11/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
398222 2010 OR89 27/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
398223 2010 OW119 31/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
398224 2010 OH125 31/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
398225 2010 PR27 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
398226 2010 PU30 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398227 2010 PV68 09/08/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
398228 2010 PE73 03/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
398229 2010 PJ78 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398230 2010 QQ1 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
398231 2010 QS1 06/05/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
398232 2010 QH4 31/08/2010 Marly P. Kocher 3,7 km MPC · JPL
398233 2010 RK10 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398234 2010 RG17 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398235 2010 RS46 25/11/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
398236 2010 RD52 10/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
398237 2010 RE54 04/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
398238 2010 RQ60 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
398239 2010 RT71 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398240 2010 RA76 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398241 2010 RL96 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
398242 2010 RC102 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398243 2010 RH103 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
398244 2010 RO107 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398245 2010 RX112 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398246 2010 RA113 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
398247 2010 RK115 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
398248 2010 RA117 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398249 2010 RA138 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
398250 2010 RD143 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398251 2010 RA149 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
398252 2010 RC168 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
398253 2010 RC170 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
398254 2010 RU173 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398255 2010 RN174 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
398256 2010 RN179 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
398257 2010 RN180 14/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
398258 2010 SL25 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
398259 2010 TA5 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398260 2010 TT10 20/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398261 2010 TK13 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
398262 2010 TA31 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
398263 2010 TC40 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398264 2010 TQ42 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398265 2010 TT45 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398266 2010 TU49 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398267 2010 TU90 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398268 2010 TV98 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398269 2010 TH104 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398270 2010 TC109 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
398271 2010 TV113 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
398272 2010 TC119 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398273 2010 TG119 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
398274 2010 TT119 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398275 2010 TB170 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
398276 2010 TZ174 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398277 2010 TD186 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
398278 2010 TM186 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398279 2010 UK2 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
398280 2010 UB10 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398281 2010 UA20 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
398282 2010 UQ35 03/09/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
398283 2010 UP61 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398284 2010 UX69 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398285 2010 UL71 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398286 2010 UV74 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
398287 2010 UA97 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398288 2010 VP14 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
398289 2010 VU16 23/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
398290 2010 VT31 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
398291 2010 VV73 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
398292 2010 VO90 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398293 2010 VZ125 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
398294 2010 VK153 05/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
398295 2010 VY159 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
398296 2010 VD168 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
398297 2010 VF178 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
398298 2010 VH200 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
398299 2010 VO203 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
398300 2010 VN207 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL