Danh sách tiểu hành tinh/398101–398200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
398101 2009 SN47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
398102 2009 SB131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398103 2009 SR157 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
398104 2009 SQ183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
398105 2009 SA201 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
398106 2009 SE240 31/08/2009 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
398107 2009 SL241 18/09/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
398108 2009 SF243 24/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
398109 2009 SD248 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
398110 2009 SJ284 25/09/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
398111 2009 SB304 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398112 2009 TR31 15/10/2009 Črni Vrh Črni Vrh 5,0 km MPC · JPL
398113 2009 UD90 20/10/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
398114 2009 UB134 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
398115 2009 UM141 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
398116 2009 VM56 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
398117 2009 VP80 11/11/2009 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
398118 2009 WZ107 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
398119 2009 XL11 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
398120 2010 AM61 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
398121 2010 AF70 12/01/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
398122 2010 AX87 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
398123 2010 BF59 21/01/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
398124 2010 BE72 23/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
398125 2010 CN18 08/01/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
398126 2010 CO52 14/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
398127 2010 CF64 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
398128 2010 CE65 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
398129 2010 CJ65 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
398130 2010 CH97 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
398131 2010 CF104 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
398132 2010 CM120 15/02/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
398133 2010 CR120 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398134 2010 CK123 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
398135 2010 CO134 15/02/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
398136 2010 CO137 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
398137 2010 CX140 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
398138 2010 CG142 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
398139 2010 CO146 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398140 2010 CR152 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
398141 2010 CY158 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
398142 2010 CF183 15/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
398143 2010 CK203 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
398144 2010 DE41 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
398145 2010 DH75 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
398146 2010 ED36 11/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
398147 2010 EF36 11/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
398148 2010 EB38 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
398149 2010 EM68 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398150 2010 ES70 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
398151 2010 EA71 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
398152 2010 EP74 11/03/2010 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,1 km MPC · JPL
398153 2010 EO102 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
398154 2010 EE107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398155 2010 ER108 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398156 2010 ES113 17/02/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
398157 2010 EG120 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
398158 2010 EM122 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398159 2010 FU11 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
398160 2010 FK17 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398161 2010 FX24 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
398162 2010 FU26 19/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
398163 2010 FS47 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 980 m MPC · JPL
398164 2010 FD95 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
398165 2010 FM99 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
398166 2010 GG32 07/04/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
398167 2010 GQ81 12/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
398168 2010 GY104 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398169 2010 GY127 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398170 2010 GO133 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398171 2010 GF159 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
398172 2010 HN23 17/04/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
398173 2010 HZ24 18/04/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
398174 2010 HT37 21/04/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
398175 2010 HW97 30/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
398176 2010 JW31 06/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398177 2010 JE38 13/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
398178 2010 JS74 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398179 2010 JD78 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
398180 2010 JE105 12/05/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
398181 2010 JC113 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
398182 2010 JC174 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
398183 2010 JF178 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
398184 2010 KX60 25/05/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
398185 2010 KT61 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
398186 2010 KY119 30/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
398187 2010 KK128 21/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
398188 Agni 2010 LE15 03/06/2010 WISE WISE 460 m MPC · JPL
398189 2010 LY65 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398190 2010 LW82 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
398191 2010 LO110 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
398192 2010 MM6 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398193 2010 MR8 16/06/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
398194 2010 ME20 18/06/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
398195 2010 MZ25 19/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
398196 2010 MJ30 20/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
398197 2010 MR31 20/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
398198 2010 MN64 25/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
398199 2010 MF72 26/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
398200 2010 MR74 26/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL