Danh sách tiểu hành tinh/398001–398100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
398001 2009 BZ176 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398002 2009 BE179 20/01/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
398003 2009 BY182 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
398004 2009 BU183 18/01/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
398005 2009 BY185 16/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
398006 2009 BO187 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
398007 2009 BE188 26/01/2009 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
398008 2009 BA190 20/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
398009 2009 CT6 14/02/2009 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
398010 2009 CS13 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,0 km MPC · JPL
398011 2009 CU26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398012 2009 CC32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398013 2009 CL39 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
398014 2009 CN53 01/02/2009 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
398015 2009 CB64 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
398016 2009 DR9 18/02/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
398017 2009 DG12 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398018 2009 DD13 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398019 2009 DM13 08/11/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
398020 2009 DV19 21/02/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
398021 2009 DD23 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398022 2009 DN23 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398023 2009 DX27 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398024 2009 DO38 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
398025 2009 DF41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
398026 2009 DH64 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398027 2009 DQ89 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398028 2009 DX90 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398029 2009 DK99 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
398030 2009 DB100 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398031 2009 DU104 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398032 2009 DM110 20/02/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
398033 2009 DU115 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398034 2009 DH128 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398035 2009 DY128 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
398036 2009 DJ130 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
398037 2009 DN134 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
398038 2009 DD139 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
398039 2009 EB25 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
398040 2009 EK27 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
398041 2009 EN30 06/03/2009 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
398042 2009 FC 16/03/2009 Tzec Maun F. Tozzi 3,1 km MPC · JPL
398043 2009 FF15 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
398044 2009 FP15 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
398045 Vitudurum 2009 FN19 21/03/2009 Winterthur M. Griesser 2,9 km MPC · JPL
398046 2009 FB28 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
398047 2009 FH37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
398048 2009 FM40 24/02/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
398049 2009 FL65 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398050 2009 FU68 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398051 2009 FK70 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398052 2009 GS3 15/04/2009 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
398053 2009 HB6 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398054 2009 HO15 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398055 2009 HF17 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
398056 2009 HA20 17/04/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
398057 2009 HP25 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398058 2009 HR25 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
398059 2009 HV35 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
398060 2009 HG38 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
398061 2009 HF46 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398062 2009 HF47 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398063 2009 HQ52 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398064 2009 HT62 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
398065 2009 HH65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398066 2009 HR66 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
398067 2009 HK81 28/04/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,2 km MPC · JPL
398068 2009 HW96 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398069 2009 HC97 31/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
398070 2009 HO99 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398071 2009 HT99 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
398072 2009 HB104 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398073 2009 HR104 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398074 2009 HZ104 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
398075 2009 HM105 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398076 2009 JF6 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398077 2009 JG6 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398078 2009 JT8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398079 2009 JT11 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398080 2009 JW13 01/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,2 km MPC · JPL
398081 2009 JB17 04/05/2009 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
398082 2009 KR2 19/05/2009 Dauban F. Kugel 2,5 km MPC · JPL
398083 2009 KJ5 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398084 2009 KU5 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398085 2009 KP13 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
398086 2009 KY13 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
398087 2009 LC3 17/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
398088 2009 MB3 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
398089 2009 MB10 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
398090 2009 OM15 29/07/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
398091 2009 OM21 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
398092 2009 OR25 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
398093 2009 QE5 16/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
398094 2009 QQ15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
398095 2009 QJ65 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
398096 2009 RD55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398097 2009 RV75 14/09/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
398098 2009 SX5 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398099 2009 SM22 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
398100 2009 ST25 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL