Danh sách tiểu hành tinh/398501–398600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
398501 2011 UR191 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
398502 2011 UX196 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
398503 2011 UQ201 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
398504 2011 UK202 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
398505 2011 UD231 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
398506 2011 US233 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
398507 2011 UG240 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398508 2011 UF242 07/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
398509 2011 UV243 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
398510 2011 UY245 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
398511 2011 UF248 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
398512 2011 UD251 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
398513 2011 UD253 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398514 2011 UN257 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
398515 2011 UM259 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
398516 2011 UO263 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
398517 2011 UQ264 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
398518 2011 UE265 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
398519 2011 UF268 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398520 2011 UD271 22/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
398521 2011 UU278 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
398522 2011 UZ286 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398523 2011 UD288 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398524 2011 UF292 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
398525 2011 UA294 11/10/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
398526 2011 UC294 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
398527 2011 UM296 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
398528 2011 UU296 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
398529 2011 UO299 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
398530 2011 UQ299 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
398531 2011 UB302 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398532 2011 UL306 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398533 2011 UG307 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398534 2011 UP309 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
398535 2011 UV309 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
398536 2011 UJ314 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
398537 2011 UY316 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
398538 2011 UA318 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
398539 2011 UL319 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
398540 2011 UE322 06/09/2007 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
398541 2011 US322 14/11/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
398542 2011 UR323 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
398543 2011 UY326 25/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
398544 2011 UB337 13/08/2007 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
398545 2011 US337 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398546 2011 UA338 16/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
398547 2011 UQ338 11/08/2007 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
398548 2011 UQ342 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
398549 2011 UO347 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
398550 2011 UP364 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398551 2011 US375 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
398552 2011 US377 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398553 2011 US386 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398554 2011 UC388 22/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
398555 2011 UJ389 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
398556 2011 UV391 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398557 2011 UE399 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
398558 2011 UK400 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398559 2011 UB401 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
398560 2011 VM10 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
398561 2011 VC11 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
398562 2011 VE14 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
398563 2011 VQ14 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
398564 2011 VT15 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398565 2011 VL21 26/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
398566 2011 WV5 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
398567 2011 WT8 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
398568 2011 WR12 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
398569 2011 WW14 20/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
398570 2011 WZ15 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
398571 2011 WN17 23/06/2007 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
398572 2011 WW34 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
398573 2011 WP35 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
398574 2011 WZ38 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
398575 2011 WP43 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398576 2011 WT44 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
398577 2011 WK45 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
398578 2011 WX47 15/02/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
398579 2011 WJ49 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
398580 2011 WG53 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
398581 2011 WM56 22/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
398582 2011 WV56 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
398583 2011 WX62 26/09/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
398584 2011 WF64 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
398585 2011 WM64 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
398586 2011 WU64 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
398587 2011 WR66 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
398588 2011 WQ70 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
398589 2011 WR70 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
398590 2011 WS71 20/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
398591 2011 WN81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
398592 2011 WG82 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
398593 2011 WS86 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398594 2011 WQ90 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
398595 2011 WY91 08/10/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
398596 2011 WM95 26/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
398597 2011 WD97 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
398598 2011 WG98 03/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
398599 2011 WC102 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
398600 2011 WK104 02/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL