Danh sách tiểu hành tinh/397401–397500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
397401 2006 WF82 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397402 2006 WY102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
397403 2006 WL108 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
397404 2006 WL150 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
397405 2006 WS166 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397406 2006 WK175 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397407 2006 WC184 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
397408 2006 WL199 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397409 2006 XB24 12/12/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
397410 2006 XJ35 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
397411 2006 XV52 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
397412 2006 YQ3 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
397413 2006 YN25 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397414 2006 YK27 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
397415 2006 YA33 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397416 2006 YR36 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397417 2006 YZ36 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
397418 2006 YG40 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397419 2006 YU42 23/12/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
397420 2006 YC50 21/12/2006 Kitt Peak M. W. Buie 750 m MPC · JPL
397421 2007 AO3 29/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
397422 2007 AB17 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
397423 2007 AW30 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397424 2007 BF2 16/01/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
397425 2007 BU4 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397426 2007 BB16 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397427 2007 BK16 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
397428 2007 BZ42 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
397429 2007 BM80 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397430 2007 CA26 09/02/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
397431 2007 CB28 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
397432 2007 CF39 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397433 2007 CG79 10/02/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
397434 2007 DE35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
397435 2007 DJ46 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
397436 2007 DV49 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
397437 2007 DL61 19/02/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
397438 2007 DJ79 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397439 2007 DK85 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397440 2007 DV90 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
397441 2007 EH1 20/01/2007 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
397442 2007 EL1 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
397443 2007 EB9 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
397444 2007 EB29 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
397445 2007 ED47 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397446 2007 EL76 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
397447 2007 EC98 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
397448 2007 EF123 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
397449 2007 EX145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397450 2007 ES149 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
397451 2007 EA189 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
397452 2007 EB197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
397453 2007 FA12 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
397454 2007 FJ12 17/03/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
397455 2007 FW31 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397456 2007 GE6 14/04/2007 Altschwendt W. Ries 1,6 km MPC · JPL
397457 2007 GR11 06/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397458 2007 GB61 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
397459 2007 GS61 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
397460 2007 HU12 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
397461 2007 HY27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
397462 2007 HY35 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397463 2007 HC50 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
397464 2007 HU52 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397465 2007 HW60 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
397466 2007 HL66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
397467 2007 HX66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397468 2007 HS73 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
397469 2007 HR83 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397470 2007 JN28 15/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397471 2007 LV 09/06/2007 Siding Spring SSS AMO 850 m MPC · JPL
397472 2007 MV9 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397473 2007 OB2 18/06/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
397474 2007 PP6 09/08/2007 Siding Spring SSS APO 1,2 km MPC · JPL
397475 2007 PK21 09/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
397476 2007 PP26 13/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
397477 2007 PW34 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397478 2007 PT45 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397479 2007 QC2 18/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
397480 2007 QK4 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397481 2007 QA6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 630 m MPC · JPL
397482 2007 QD11 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
397483 2007 RB20 14/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
397484 2007 RY20 03/09/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
397485 2007 RT33 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
397486 2007 RD37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
397487 2007 RO49 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
397488 2007 RF85 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397489 2007 RJ85 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397490 2007 RH108 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397491 2007 RS131 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
397492 2007 RS138 15/09/2007 Lulin Observatory LUSS 690 m MPC · JPL
397493 2007 RE149 12/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
397494 2007 RJ169 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
397495 2007 RA174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
397496 2007 RF270 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397497 2007 RG282 12/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
397498 2007 RM285 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
397499 2007 RR298 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
397500 2007 RB312 10/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL