Danh sách tiểu hành tinh/397201–397300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
397201 2006 BR223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397202 2006 BS258 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
397203 2006 BO279 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
397204 2006 BE283 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397205 2006 CO18 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397206 2006 DK21 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
397207 2006 DW121 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
397208 2006 DW190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
397209 2006 DX215 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
397210 2006 EX2 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397211 2006 FP27 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
397212 2006 FG46 26/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
397213 2006 FF54 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
397214 2006 GU37 02/04/2006 Kitt Peak DLS 680 m MPC · JPL
397215 2006 HV33 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
397216 2006 HT47 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
397217 2006 HU48 24/04/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
397218 2006 HH70 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397219 2006 HY72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397220 2006 HY73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397221 2006 HH82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
397222 2006 HB91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397223 2006 HF116 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397224 2006 JZ21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397225 2006 JY36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397226 2006 KO24 15/01/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
397227 2006 KA42 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397228 2006 KN42 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397229 2006 KH52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397230 2006 KK57 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397231 2006 KN70 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397232 2006 KV82 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
397233 2006 KR89 29/05/2006 Mayhill A. Lowe 3,0 km MPC · JPL
397234 2006 KW97 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397235 2006 KR99 27/05/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
397236 2006 KS105 20/04/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
397237 2006 KZ112 31/05/2006 Catalina CSS APO 1,2 km MPC · JPL
397238 2006 KY116 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397239 2006 KA117 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
397240 2006 OL5 19/07/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
397241 2006 OE13 21/07/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
397242 2006 PY16 15/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
397243 2006 PZ25 13/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
397244 2006 PT43 13/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
397245 2006 QJ 16/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
397246 2006 QE4 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397247 2006 QQ9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397248 2006 QD23 19/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
397249 2006 QX25 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
397250 2006 QS31 08/08/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
397251 2006 QS80 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
397252 2006 QY95 16/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
397253 2006 QG98 22/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
397254 2006 QG99 23/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
397255 2006 QC111 27/08/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,9 km MPC · JPL
397256 2006 QM120 29/08/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
397257 2006 QA130 19/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
397258 2006 QL142 18/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
397259 2006 QR159 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397260 2006 RF 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
397261 2006 RZ15 14/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
397262 2006 RN16 14/09/2006 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
397263 2006 RG17 14/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
397264 2006 RV23 13/09/2006 Palomar NEAT 930 m MPC · JPL
397265 2006 RQ35 14/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
397266 2006 RT37 12/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
397267 2006 RS58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397268 2006 RB61 15/09/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
397269 2006 RE61 21/07/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
397270 2006 RG63 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
397271 2006 RT67 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397272 2006 RS69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
397273 2006 RA71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397274 2006 RL73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397275 2006 RP85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397276 2006 RO92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
397277 2006 RV95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
397278 Arvidson 2006 RE114 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,1 km MPC · JPL
397279 Bloomsburg 2006 RF118 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,1 km MPC · JPL
397280 2006 SW9 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397281 2006 SR17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
397282 2006 SF38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397283 2006 SP40 18/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
397284 2006 SN49 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397285 2006 SZ50 17/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
397286 2006 SE51 17/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
397287 2006 SG54 16/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
397288 2006 SS79 17/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
397289 2006 SX83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397290 2006 SQ95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397291 2006 SG96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
397292 2006 ST106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397293 2006 SX111 22/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
397294 2006 SK124 19/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
397295 2006 SO135 20/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
397296 2006 SH145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
397297 2006 SV168 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397298 2006 SH170 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
397299 2006 SP175 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
397300 2006 SH201 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL