Danh sách tiểu hành tinh/397101–397200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
397101 2005 UO492 25/10/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
397102 2005 UX511 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397103 2005 UF515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
397104 2005 UV515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
397105 2005 UW516 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
397106 2005 UJ520 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
397107 2005 UE522 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
397108 2005 UD524 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 570 m MPC · JPL
397109 2005 VM9 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
397110 2005 VL31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397111 2005 VN35 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
397112 2005 VF48 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
397113 2005 VG54 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397114 2005 VS88 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397115 2005 VM91 06/11/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
397116 2005 VX91 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
397117 2005 VE102 01/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
397118 2005 VJ117 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397119 2005 VK124 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
397120 2005 VX124 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397121 2005 VS126 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
397122 2005 WA6 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
397123 2005 WN16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397124 2005 WR30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397125 2005 WK31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
397126 2005 WV31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397127 2005 WY37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397128 2005 WF42 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397129 2005 WS42 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397130 2005 WL46 24/11/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
397131 2005 WS56 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
397132 2005 WM80 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
397133 2005 WW87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397134 2005 WO92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
397135 2005 WW103 10/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
397136 2005 WR105 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
397137 2005 WD107 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
397138 2005 WZ111 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
397139 2005 WH118 28/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
397140 2005 WL130 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
397141 2005 WS131 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
397142 2005 WX135 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397143 2005 WR140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
397144 2005 WO153 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397145 2005 WP161 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
397146 2005 WM162 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
397147 2005 WJ171 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397148 2005 WK181 25/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
397149 2005 WV187 29/11/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
397150 2005 WA211 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
397151 2005 WG211 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
397152 2005 XL 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
397153 2005 XS2 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
397154 2005 XK40 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397155 2005 XG41 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397156 2005 XS43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
397157 2005 XD54 04/12/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
397158 2005 XP69 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397159 2005 XR71 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397160 2005 XA101 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 710 m MPC · JPL
397161 2005 XD115 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
397162 2005 YE6 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397163 2005 YS22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397164 2005 YQ30 22/12/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
397165 2005 YX57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
397166 2005 YW70 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
397167 2005 YY78 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
397168 2005 YA86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
397169 2005 YC102 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
397170 2005 YD105 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
397171 2005 YD107 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
397172 2005 YS121 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
397173 2005 YC142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
397174 2005 YF148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397175 2005 YR153 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
397176 2005 YG200 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397177 2005 YS253 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
397178 2005 YV254 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397179 2006 AR16 05/01/2006 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
397180 2006 AB17 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
397181 2006 AJ40 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
397182 2006 AZ40 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
397183 2006 AL51 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397184 2006 AS54 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
397185 2006 BN17 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
397186 2006 BU21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
397187 2006 BO22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
397188 2006 BM32 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
397189 2006 BA47 24/01/2006 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
397190 2006 BQ61 22/01/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
397191 2006 BR89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
397192 2006 BZ114 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397193 2006 BL115 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
397194 2006 BZ123 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397195 2006 BO149 23/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
397196 2006 BN174 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
397197 2006 BL191 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
397198 2006 BB193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
397199 2006 BF196 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
397200 2006 BR202 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL