Danh sách tiểu hành tinh/397001–397100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
397001 2005 SW284 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
397002 2005 SA289 27/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
397003 2005 SU291 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397004 2005 SA292 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397005 2005 TB3 01/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
397006 2005 TM6 01/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
397007 2005 TT6 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
397008 2005 TB12 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
397009 2005 TQ27 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
397010 2005 TR36 01/10/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
397011 2005 TV37 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
397012 2005 TD51 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
397013 2005 TG53 08/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,0 km MPC · JPL
397014 2005 TS58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
397015 2005 TR72 05/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
397016 2005 TV72 05/10/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
397017 2005 TN124 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
397018 2005 TR124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397019 2005 TW124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
397020 2005 TW134 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397021 2005 TD137 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397022 2005 TB146 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397023 2005 TN163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397024 2005 TQ191 01/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
397025 2005 TH194 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
397026 2005 UB4 26/10/2005 Mount Graham W. H. Ryan 2,5 km MPC · JPL
397027 2005 UM8 27/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 2,0 km MPC · JPL
397028 2005 UO10 07/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
397029 2005 UN12 30/10/2005 Mayhill E. Guido 3,7 km MPC · JPL
397030 2005 UU14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397031 2005 UL18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397032 2005 UA46 30/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
397033 2005 UN47 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397034 2005 UP49 23/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
397035 2005 UQ50 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
397036 2005 UM52 23/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
397037 2005 UN53 23/10/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
397038 2005 UZ53 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397039 2005 US55 23/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
397040 2005 UV63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
397041 2005 UL68 22/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
397042 2005 UG69 23/10/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
397043 2005 UY70 23/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
397044 2005 UB80 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397045 2005 UL82 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
397046 2005 US83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
397047 2005 UU91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
397048 2005 UQ92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397049 2005 UU93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397050 2005 UL98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
397051 2005 UV99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397052 2005 UP101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
397053 2005 UW103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397054 2005 UB107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397055 2005 UG109 22/10/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
397056 2005 UQ109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397057 2005 UC121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397058 2005 UD126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
397059 2005 UB132 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397060 2005 UJ139 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
397061 2005 UY148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397062 2005 UX149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
397063 2005 UA151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
397064 2005 UU152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397065 2005 UQ156 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397066 2005 UE158 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397067 2005 UK160 05/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
397068 2005 UU161 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397069 2005 UF163 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397070 2005 UA167 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397071 2005 UR167 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
397072 2005 UC178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
397073 2005 UT179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
397074 2005 UF183 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
397075 2005 UR184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
397076 2005 UH231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
397077 2005 UM240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397078 2005 UG249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
397079 2005 UX249 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397080 2005 UG252 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
397081 2005 UG260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397082 2005 US275 29/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
397083 2005 UU282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397084 2005 UL287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
397085 2005 UU292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
397086 2005 UX292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
397087 2005 UG308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
397088 2005 US308 27/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
397089 2005 UG340 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397090 2005 UA350 27/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
397091 2005 UB350 27/10/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
397092 2005 UH357 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
397093 2005 UR369 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397094 2005 UP407 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
397095 2005 UP436 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397096 2005 UL439 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
397097 2005 UJ459 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397098 2005 UO459 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
397099 2005 US462 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
397100 2005 UD467 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL