Danh sách tiểu hành tinh/397901–398000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
397901 2008 UE277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
397902 2008 UL289 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397903 2008 UF321 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397904 2008 UE322 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
397905 2008 UN329 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
397906 2008 UF338 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397907 2008 UO338 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397908 2008 UC339 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397909 2008 UR348 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397910 2008 UR366 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397911 2008 VW22 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397912 2008 VS23 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397913 2008 VD26 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397914 2008 VP32 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
397915 2008 VJ47 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
397916 2008 VH53 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397917 2008 VC71 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
397918 2008 VE72 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397919 2008 VQ73 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397920 2008 VN77 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397921 2008 VU79 02/11/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
397922 2008 WL10 18/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
397923 2008 WM14 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
397924 2008 WL15 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
397925 2008 WA20 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
397926 2008 WP30 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
397927 2008 WQ34 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397928 2008 WP37 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
397929 2008 WA60 18/11/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
397930 2008 WF62 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397931 2008 WG70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397932 2008 WJ73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
397933 2008 WU77 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
397934 2008 WU106 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397935 2008 WR113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397936 2008 XX6 07/12/2008 Marly P. Kocher 1,4 km MPC · JPL
397937 2008 XF37 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397938 2008 XX39 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
397939 2008 XF41 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397940 2008 XY41 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
397941 2008 XH48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397942 2008 XG51 03/12/2008 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
397943 2008 XL51 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397944 2008 XR55 04/12/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
397945 2008 YK15 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
397946 2008 YY17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
397947 2008 YE18 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
397948 2008 YQ19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
397949 2008 YP23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
397950 2008 YA56 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
397951 2008 YD63 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
397952 2008 YQ66 29/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
397953 2008 YN74 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397954 2008 YX76 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
397955 2008 YX88 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397956 2008 YH93 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
397957 2008 YN93 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397958 2008 YQ93 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
397959 2008 YT98 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
397960 2008 YV103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
397961 2008 YR111 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
397962 2008 YR117 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
397963 2008 YY117 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
397964 2008 YT118 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397965 2008 YK138 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397966 2008 YT142 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
397967 2008 YE146 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397968 2008 YQ168 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397969 2008 YX170 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397970 2009 AV11 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
397971 2009 AW17 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397972 2009 AY33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
397973 2009 AO43 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397974 2009 AO44 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
397975 2009 AF45 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
397976 2009 AN48 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397977 2009 AB49 15/01/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
397978 2009 AV49 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
397979 2009 BQ16 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
397980 2009 BH53 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
397981 2009 BC67 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
397982 2009 BA77 28/01/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
397983 2009 BS78 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
397984 2009 BS86 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397985 2009 BC88 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397986 2009 BA89 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
397987 2009 BC93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
397988 2009 BK99 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
397989 2009 BT99 20/01/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
397990 2009 BU99 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
397991 2009 BH110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
397992 2009 BS114 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
397993 2009 BS128 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
397994 2009 BO133 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397995 2009 BY137 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397996 2009 BV147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397997 2009 BT166 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
397998 2009 BY166 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
397999 2009 BX175 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
398000 2009 BN176 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also