Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/396901–397000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
396901 2004 XV161 15/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
396902 2004 YE10 09/11/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
396903 2004 YD21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
396904 2004 YR21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
396905 2005 AG27 15/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
396906 2005 AT49 13/01/2005 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
396907 2005 AJ51 13/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
396908 2005 AO82 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
396909 2005 BO10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396910 2005 BV13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396911 2005 BH20 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
396912 2005 CX41 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
396913 2005 ED36 04/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
396914 2005 EG43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
396915 2005 EK60 04/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
396916 2005 ES64 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
396917 2005 EA81 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
396918 2005 EF95 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
396919 2005 EJ108 04/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
396920 2005 EZ118 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
396921 2005 EG141 10/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
396922 2005 EG157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
396923 2005 EU196 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
396924 2005 ED245 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396925 2005 EY256 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
396926 2005 EE269 15/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
396927 2005 EH283 11/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
396928 2005 EE311 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
396929 2005 FQ7 30/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
396930 2005 GW29 04/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
396931 Nerliluca 2005 GX33 04/04/2005 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 2,8 km MPC · JPL
396932 2005 GM65 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
396933 2005 GU95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
396934 2005 GK124 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
396935 2005 GN128 13/04/2005 Mayhill A. Lowe 1,3 km MPC · JPL
396936 2005 GB139 12/04/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
396937 2005 GN167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
396938 2005 GE172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
396939 2005 JW23 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
396940 2005 JB25 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396941 2005 JF25 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
396942 2005 JQ67 04/05/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
396943 2005 JD73 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
396944 2005 JF86 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
396945 2005 JS90 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
396946 2005 JF118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396947 2005 JK145 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
396948 2005 JQ176 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396949 2005 JN178 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
396950 2005 JC185 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396951 2005 LA26 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396952 2005 LC26 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396953 2005 LX27 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396954 2005 LO29 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
396955 2005 LV29 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396956 2005 NT9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396957 2005 QQ 22/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
396958 2005 QA24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396959 2005 QW24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
396960 2005 QG89 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
396961 2005 QF111 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
396962 2005 QJ136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396963 2005 QO157 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
396964 2005 QJ159 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
396965 2005 RV31 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
396966 2005 RX46 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,0 km MPC · JPL
396967 2005 RZ51 10/07/2005 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
396968 2005 SB20 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396969 2005 SB34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
396970 2005 SE54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396971 2005 SM54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
396972 2005 SC55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
396973 2005 SF59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396974 2005 ST77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396975 2005 SB89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
396976 2005 SX97 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
396977 2005 SK100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
396978 2005 SV103 25/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
396979 2005 SF111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396980 2005 SC113 26/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
396981 2005 SG119 28/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
396982 2005 SR129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
396983 2005 SK130 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
396984 2005 SX130 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
396985 2005 SX135 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396986 2005 SF149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396987 2005 SZ149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396988 2005 SG156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396989 2005 SB173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
396990 2005 SK177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396991 2005 SB181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396992 2005 SO183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
396993 2005 SG194 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396994 2005 ST212 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396995 2005 SL213 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396996 2005 SP215 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
396997 2005 SQ226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
396998 2005 SZ236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396999 2005 SK280 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
397000 2005 SC283 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also