Danh sách tiểu hành tinh/397801–397900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
397801 2008 QA19 29/08/2008 Dauban F. Kugel 860 m MPC · JPL
397802 2008 QU21 26/08/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
397803 2008 QQ38 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397804 2008 QV46 30/08/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
397805 2008 RJ25 04/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
397806 2008 RQ35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
397807 2008 RH45 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397808 2008 RM45 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397809 2008 RS62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397810 2008 RQ81 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
397811 2008 RG86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
397812 2008 RO86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397813 2008 RJ95 07/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
397814 2008 RF96 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
397815 2008 RA107 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397816 2008 RF131 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397817 2008 RW134 06/09/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
397818 2008 SN2 22/09/2008 Junk Bond D. Healy 720 m MPC · JPL
397819 2008 SP9 22/09/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
397820 2008 SX53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
397821 2008 SP72 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
397822 2008 SB96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
397823 2008 SD119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397824 2008 SO122 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
397825 2008 SF130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397826 2008 SC133 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
397827 2008 SP148 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397828 2008 SB150 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397829 2008 SV152 22/09/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
397830 2008 SE157 24/09/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
397831 2008 SH160 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397832 2008 SQ170 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
397833 2008 SC176 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397834 2008 SL182 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397835 2008 ST182 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
397836 2008 SE189 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
397837 2008 SL238 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
397838 2008 SY241 29/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
397839 2008 SF248 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
397840 2008 SP258 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
397841 2008 SY271 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
397842 2008 SQ281 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397843 2008 SM282 22/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
397844 2008 SL302 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397845 2008 SY309 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
397846 2008 TS 01/10/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 750 m MPC · JPL
397847 2008 TA1 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
397848 2008 TV21 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
397849 2008 TD40 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
397850 2008 TR44 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
397851 2008 TB47 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397852 2008 TZ49 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397853 2008 TG50 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
397854 2008 TD69 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
397855 2008 TF90 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
397856 2008 TZ109 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397857 2008 TF114 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397858 2008 TD115 06/10/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
397859 2008 TE134 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
397860 2008 TO135 07/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
397861 2008 TL148 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397862 2008 TT167 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397863 2008 TQ169 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397864 2008 TB175 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
397865 2008 UD3 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
397866 2008 UQ29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397867 2008 UP34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397868 2008 UR40 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
397869 2008 UB41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
397870 2008 UH41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397871 2008 UX51 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397872 2008 UK52 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
397873 2008 UQ59 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
397874 2008 UH65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
397875 2008 UR77 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397876 2008 UZ88 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397877 2008 UV89 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397878 2008 US92 24/10/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
397879 2008 UC100 27/10/2008 Bisei SG Center BATTeRS 680 m MPC · JPL
397880 2008 UM112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397881 2008 UR119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397882 2008 UM123 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397883 2008 UA136 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397884 2008 UT145 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
397885 2008 UL146 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
397886 2008 UY168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
397887 2008 UZ173 24/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
397888 2008 UC175 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397889 2008 UW187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
397890 2008 UX202 27/10/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 590 m MPC · JPL
397891 2008 UM203 28/10/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
397892 2008 UN226 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
397893 2008 UJ228 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
397894 2008 US230 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
397895 2008 UP257 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
397896 2008 UE261 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
397897 2008 UX262 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397898 2008 US263 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
397899 2008 UB267 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
397900 2008 UD270 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL