Danh sách tiểu hành tinh/397301–397400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
397301 2006 SS201 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397302 2006 SD216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397303 2006 SL226 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397304 2006 SM234 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
397305 2006 SU243 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397306 2006 SW245 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397307 2006 SC246 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
397308 2006 SS247 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
397309 2006 SX267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
397310 2006 SO268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397311 2006 SM274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
397312 2006 SL290 30/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
397313 2006 SV330 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397314 2006 SE361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
397315 2006 SV366 16/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
397316 2006 SW381 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,1 km MPC · JPL
397317 2006 SO384 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
397318 2006 SK390 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
397319 2006 SO396 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397320 2006 ST400 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397321 2006 SC401 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397322 2006 SU404 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397323 2006 SQ410 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
397324 2006 SD413 19/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
397325 2006 TG 02/10/2006 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
397326 2006 TC1 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
397327 2006 TM9 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
397328 2006 TN18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
397329 2006 TV32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397330 2006 TZ32 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
397331 2006 TO55 12/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
397332 2006 TA63 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
397333 2006 TG64 10/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
397334 2006 TK67 17/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
397335 2006 TN67 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397336 2006 TW67 11/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
397337 2006 TQ72 11/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
397338 2006 TG75 11/10/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
397339 2006 TS88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
397340 2006 TH90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
397341 2006 TB96 12/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
397342 2006 TK109 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
397343 2006 UQ1 30/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
397344 2006 UZ11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
397345 2006 UN37 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
397346 2006 UR44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397347 2006 UQ63 17/10/2006 Kitami K. Endate 3,2 km MPC · JPL
397348 2006 UH70 16/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
397349 2006 UD71 16/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
397350 2006 UJ83 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397351 2006 UK85 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
397352 2006 UZ88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 116763| 2,1 km MPC · JPL
397353 2006 UW90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
397354 2006 UQ94 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
397355 2006 UT97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397356 2006 UF98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
397357 2006 UB103 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397358 2006 UY114 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
397359 2006 UC119 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
397360 2006 UZ124 19/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
397361 2006 UL129 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
397362 2006 UA141 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
397363 2006 UW156 21/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
397364 2006 UE176 16/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
397365 2006 UG182 16/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
397366 2006 UX201 22/10/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
397367 2006 UU204 22/10/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
397368 2006 UN210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397369 2006 UD224 19/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
397370 2006 UB242 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
397371 2006 UX247 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
397372 2006 UD263 30/10/2006 Marly Naef Obs. 2,6 km MPC · JPL
397373 2006 UX270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
397374 2006 UD276 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
397375 2006 UL328 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
397376 2006 UQ335 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397377 2006 UW337 22/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
397378 2006 UJ338 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
397379 2006 UO358 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
397380 2006 UV359 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
397381 2006 UA361 16/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
397382 2006 VU3 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397383 2006 VU44 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
397384 2006 VM53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
397385 2006 VC54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
397386 2006 VC56 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
397387 2006 VA61 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
397388 2006 VE67 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
397389 2006 VF67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
397390 2006 VV76 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
397391 2006 VA97 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
397392 2006 VA100 11/11/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
397393 2006 VO105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397394 2006 VE106 13/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
397395 2006 VT116 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
397396 2006 VU136 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397397 2006 WN16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397398 2006 WS33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
397399 2006 WV66 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
397400 2006 WD72 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL