Danh sách tiểu hành tinh/397501–397600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
397501 2007 RR314 03/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
397502 2007 RM315 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397503 2007 RR316 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
397504 2007 RE318 11/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
397505 2007 RL323 03/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
397506 2007 RP323 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
397507 2007 SH7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397508 2007 SM7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397509 2007 SX18 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
397510 2007 TB 01/10/2007 Eskridge G. Hug 820 m MPC · JPL
397511 2007 TN21 09/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 750 m MPC · JPL
397512 2007 TB24 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
397513 2007 TV35 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
397514 2007 TG46 07/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
397515 2007 TV47 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
397516 2007 TR52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
397517 2007 TK62 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
397518 2007 TS75 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
397519 2007 TN83 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397520 2007 TT87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
397521 2007 TQ104 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
397522 2007 TZ116 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
397523 2007 TH124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
397524 2007 TN127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
397525 2007 TK174 04/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
397526 2007 TN174 04/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
397527 2007 TX174 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397528 2007 TF187 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397529 2007 TX193 07/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
397530 2007 TA197 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
397531 2007 TB204 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397532 2007 TL212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397533 2007 TD217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397534 2007 TC223 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397535 2007 TF246 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
397536 2007 TV255 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397537 2007 TD261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397538 2007 TH266 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
397539 2007 TN286 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
397540 2007 TP288 11/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
397541 2007 TW288 12/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
397542 2007 TU300 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
397543 2007 TV302 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397544 2007 TE312 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
397545 2007 TA318 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397546 2007 TL319 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
397547 2007 TP327 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
397548 2007 TS333 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
397549 2007 TG334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397550 2007 TH334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
397551 2007 TY360 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397552 2007 TN367 10/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
397553 2007 TS373 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397554 2007 TJ376 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
397555 2007 TH383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
397556 2007 TL385 15/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
397557 2007 TG388 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
397558 2007 TP389 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
397559 2007 TT422 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
397560 2007 TU426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
397561 2007 TN431 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
397562 2007 TV438 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
397563 2007 TB445 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
397564 2007 UJ9 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
397565 2007 UM10 18/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
397566 2007 UP13 17/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
397567 2007 UA14 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
397568 2007 UT32 19/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
397569 2007 UZ32 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
397570 2007 UN51 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
397571 2007 UG53 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
397572 2007 UJ65 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397573 2007 UK86 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
397574 2007 UM89 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
397575 2007 UX101 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397576 2007 UO112 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
397577 2007 UZ119 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
397578 2007 UB123 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
397579 2007 UU126 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397580 2007 UK127 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
397581 2007 US127 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
397582 2007 US131 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
397583 2007 UR140 19/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
397584 2007 UU141 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
397585 2007 VX4 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
397586 2007 VF5 14/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
397587 2007 VB7 10/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
397588 2007 VS7 02/11/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
397589 2007 VV8 19/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
397590 2007 VU29 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
397591 2007 VE45 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
397592 2007 VF46 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
397593 2007 VG46 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
397594 2007 VP52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
397595 2007 VS54 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
397596 2007 VC63 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
397597 2007 VJ71 02/11/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
397598 2007 VU71 05/11/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
397599 2007 VY83 05/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 890 m MPC · JPL
397600 2007 VQ86 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL