Danh sách tiểu hành tinh/396801–396900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
396801 2004 PM6 06/08/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
396802 2004 PX13 07/08/2004 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
396803 2004 PS46 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
396804 2004 PS48 08/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396805 2004 PM54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
396806 2004 PW62 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
396807 2004 PX69 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
396808 2004 PW87 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
396809 2004 PV89 10/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
396810 2004 PS100 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
396811 2004 PJ102 12/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396812 2004 PT102 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
396813 2004 PS112 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
396814 2004 QX11 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
396815 2004 QG24 27/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
396816 2004 QU28 17/08/2004 Mauna Kea D. J. Tholen 8,3 km MPC · JPL
396817 2004 RZ2 06/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
396818 2004 RJ3 06/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
396819 2004 RH50 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
396820 2004 RS50 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
396821 2004 RP51 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396822 2004 RH56 27/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
396823 2004 RJ58 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
396824 2004 RR87 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396825 2004 RD91 21/08/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
396826 2004 RN93 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396827 2004 RA112 04/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
396828 2004 RE119 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396829 2004 RY143 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
396830 2004 RV146 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
396831 2004 RJ154 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
396832 2004 RS154 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396833 2004 RG155 10/09/2004 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
396834 2004 RA158 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
396835 2004 RO161 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
396836 2004 RS163 11/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
396837 2004 RN168 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
396838 2004 RG183 10/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396839 2004 RV186 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
396840 2004 RP197 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
396841 2004 RV198 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
396842 2004 RE205 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
396843 2004 RL214 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
396844 2004 RA229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396845 2004 RW235 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
396846 2004 RN239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396847 2004 RG252 14/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
396848 2004 RH267 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
396849 2004 RP284 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
396850 2004 RF303 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
396851 2004 RO336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396852 2004 RO339 06/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
396853 2004 SG 16/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
396854 2004 SR9 18/09/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,2 km MPC · JPL
396855 2004 SW15 08/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
396856 2004 SM22 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
396857 2004 SM56 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
396858 2004 TC1 05/10/2004 Three Buttes Three Buttes Obs. 900 m MPC · JPL
396859 2004 TG5 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396860 2004 TH11 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
396861 2004 TT16 07/10/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
396862 2004 TG17 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
396863 2004 TR20 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
396864 2004 TO25 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
396865 2004 TU31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396866 2004 TN32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
396867 2004 TM36 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
396868 2004 TA44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
396869 2004 TX45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
396870 2004 TL61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
396871 2004 TQ61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
396872 2004 TT67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
396873 2004 TK78 04/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
396874 2004 TZ98 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396875 2004 TM108 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
396876 2004 TD118 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
396877 2004 TD119 06/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
396878 2004 TE143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
396879 2004 TP146 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
396880 2004 TY154 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
396881 2004 TW158 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
396882 2004 TR192 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396883 2004 TN262 27/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
396884 2004 TW264 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
396885 2004 TL276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
396886 2004 TR307 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
396887 2004 TV310 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
396888 2004 VZ17 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
396889 2004 VK41 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
396890 2004 VT63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
396891 2004 VF79 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
396892 2004 WR8 19/11/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396893 2004 XL16 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
396894 2004 XQ30 07/12/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396895 2004 XJ33 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
396896 2004 XO56 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396897 2004 XJ77 10/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 3,3 km MPC · JPL
396898 2004 XK82 11/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
396899 2004 XV91 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
396900 2004 XH159 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL