Danh sách tiểu hành tinh/395801–395900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
395801 2012 WC31 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
395802 2012 WB35 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
395803 2012 XT2 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
395804 2012 XR6 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
395805 2012 XW11 20/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
395806 2012 XX12 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
395807 2012 XD16 14/09/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
395808 2012 XO21 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
395809 2012 XA24 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
395810 2012 XV24 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
395811 2012 XT25 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
395812 2012 XK27 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
395813 2012 XJ28 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395814 2012 XK28 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395815 2012 XQ33 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
395816 2012 XY36 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
395817 2012 XJ38 15/04/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
395818 2012 XE41 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
395819 2012 XD42 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
395820 2012 XB45 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
395821 2012 XB50 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395822 2012 XB53 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
395823 2012 XS56 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
395824 2012 XX56 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
395825 2012 XN62 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
395826 2012 XN64 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
395827 2012 XU71 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395828 2012 XN76 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
395829 2012 XD77 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395830 2012 XG78 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395831 2012 XN80 02/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
395832 2012 XF84 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
395833 2012 XE96 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
395834 2012 XO97 23/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
395835 2012 XH102 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
395836 2012 XU104 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
395837 2012 XM105 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395838 2012 XC106 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
395839 2012 XC107 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395840 2012 XG107 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
395841 2012 XP107 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
395842 2012 XN110 21/12/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
395843 2012 XN120 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395844 2012 XU135 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
395845 2012 XN136 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
395846 2012 XV137 19/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
395847 2012 XA141 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
395848 2012 XZ141 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
395849 2012 XO143 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
395850 2012 XX150 11/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
395851 2012 XV152 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
395852 2012 XF154 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
395853 2012 YT 31/12/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
395854 2012 YH2 13/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
395855 2013 AN1 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
395856 2013 AY2 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395857 2013 AA3 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
395858 2013 AS4 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
395859 2013 AD5 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
395860 2013 AF5 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
395861 2013 AV6 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
395862 2013 AO7 20/09/2011 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
395863 2013 AW8 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
395864 2013 AG14 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
395865 2013 AW14 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
395866 2013 AU18 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395867 2013 AJ19 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395868 2013 AZ20 14/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
395869 2013 AF21 11/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
395870 2013 AS22 18/05/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
395871 2013 AF23 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
395872 2013 AA24 08/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395873 2013 AQ25 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
395874 2013 AR26 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
395875 2013 AW27 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395876 2013 AW28 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
395877 2013 AJ29 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
395878 2013 AU29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395879 2013 AR32 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
395880 2013 AM35 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
395881 2013 AT35 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395882 2013 AQ38 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
395883 2013 AC39 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
395884 2013 AU39 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
395885 2013 AG40 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395886 2013 AF42 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
395887 2013 AJ42 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395888 2013 AK42 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
395889 2013 AN42 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
395890 2013 AV42 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395891 2013 AV43 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
395892 2013 AZ45 11/03/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
395893 2013 AE46 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395894 2013 AM46 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395895 2013 AH49 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
395896 2013 AT49 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
395897 2013 AL52 14/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
395898 2013 AN52 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
395899 2013 AH61 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
395900 2013 AU63 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL