Danh sách tiểu hành tinh/396701–396800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
396701 2002 TV297 11/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
396702 2002 TJ352 10/10/2002 Apache Point SDSS 640 m MPC · JPL
396703 2002 TU353 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
396704 2002 TY366 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
396705 2002 TG375 09/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
396706 2002 UG12 30/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
396707 2002 UU36 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 340 m MPC · JPL
396708 2002 UM74 30/10/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
396709 2002 VZ39 07/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 2,5 km MPC · JPL
396710 2002 VC64 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
396711 2002 VF71 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
396712 2002 VZ86 08/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
396713 2002 VK98 12/11/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
396714 2002 VZ100 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
396715 2002 VT126 13/11/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
396716 2002 VV145 15/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
396717 2002 VJ147 03/11/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
396718 2002 VN147 04/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
396719 2002 WV1 23/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
396720 2002 WT3 24/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
396721 2002 XG50 10/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
396722 2002 XV117 10/12/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
396723 2003 AE23 07/01/2003 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
396724 2003 DT24 28/02/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
396725 2003 EZ10 06/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
396726 2003 FS21 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396727 2003 FA48 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
396728 2003 HZ25 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
396729 2003 KG2 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
396730 2003 KX16 29/05/2003 Haleakala NEAT 710 m MPC · JPL
396731 2003 MV12 29/06/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
396732 2003 OA16 23/07/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
396733 2003 PK8 03/08/2003 Needville Needville Obs. 820 m MPC · JPL
396734 2003 PK9 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396735 2003 QD11 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
396736 2003 QQ57 23/08/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
396737 2003 QZ100 28/08/2003 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
396738 2003 RF8 21/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
396739 2003 RV19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 11097| 3,2 km MPC · JPL
396740 2003 SD9 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
396741 2003 SE10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
396742 2003 SQ33 17/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
396743 2003 SC85 16/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
396744 2003 SF87 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
396745 2003 SH97 19/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
396746 2003 SP140 19/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
396747 2003 SQ219 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
396748 2003 SJ281 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
396749 2003 SV304 17/09/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
396750 2003 SM327 19/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
396751 2003 SZ395 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
396752 2003 TC5 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
396753 2003 UZ31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
396754 2003 UJ55 18/10/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
396755 2003 UJ56 19/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 980 m MPC · JPL
396756 2003 UV62 16/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
396757 2003 UR126 20/10/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
396758 2003 UN245 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
396759 2003 UC256 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
396760 2003 UF330 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
396761 2003 UD341 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
396762 2003 UQ352 19/10/2003 Apache Point SDSS 850 m MPC · JPL
396763 2003 UB375 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
396764 2003 UG375 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
396765 2003 WN36 29/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
396766 2003 WD68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
396767 2003 WV94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
396768 2003 WF104 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
396769 2003 WW134 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
396770 2003 WY141 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
396771 2003 WP148 24/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
396772 2003 WT162 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
396773 2003 YB17 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
396774 2003 YH24 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
396775 2003 YU119 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
396776 2003 YA147 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
396777 2004 BZ42 22/01/2004 Palomar NEAT 32418| 3,1 km MPC · JPL
396778 2004 BQ112 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396779 2004 CO88 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
396780 2004 CO122 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
396781 2004 DQ57 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
396782 2004 DZ59 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
396783 2004 EH67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
396784 2004 EG70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
396785 2004 FS43 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
396786 2004 FV81 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
396787 2004 FH117 27/03/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
396788 2004 GU 09/04/2004 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
396789 2004 GH60 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
396790 2004 HD3 16/04/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396791 2004 HP29 21/04/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
396792 2004 HF53 25/04/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
396793 2004 JN2 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 340 m MPC · JPL
396794 2004 KT 16/05/2004 Siding Spring SSS APO 1,1 km MPC · JPL
396795 2004 NJ8 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
396796 2004 OA1 16/07/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396797 2004 OC8 16/07/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
396798 2004 OA9 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
396799 2004 OG12 12/06/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
396800 2004 PC6 14/07/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL