Danh sách tiểu hành tinh/394901–395000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
394901 2008 UZ308 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394902 2008 UT338 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394903 2008 UL352 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
394904 2008 UW354 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
394905 2008 US367 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
394906 2008 UV368 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394907 2008 UY369 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
394908 2008 VG24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394909 2008 VZ38 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
394910 2008 VL47 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
394911 2008 VX54 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394912 2008 VP59 07/11/2008 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
394913 2008 VJ68 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
394914 2008 VO78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
394915 2008 VL79 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394916 2008 VT79 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394917 2008 VG80 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
394918 2008 WD11 18/11/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
394919 2008 WN27 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394920 2008 WN47 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394921 2008 WR65 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394922 2008 WM66 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
394923 2008 WY67 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394924 2008 WU78 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
394925 2008 WV79 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
394926 2008 WP81 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394927 2008 WU85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
394928 2008 WN91 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394929 2008 WO92 25/11/2008 Dauban F. Kugel 1,9 km MPC · JPL
394930 2008 WV94 26/11/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 650 m MPC · JPL
394931 2008 WV101 30/11/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
394932 2008 WG106 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394933 2008 WX112 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394934 2008 WG120 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394935 2008 WA133 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394936 2008 WK134 21/11/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
394937 2008 WD137 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394938 2008 XY1 04/12/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
394939 2008 XP39 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394940 2008 XT41 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394941 2008 XK43 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394942 2008 XK53 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
394943 2008 XT55 01/12/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
394944 2008 YR8 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
394945 2008 YV14 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394946 2008 YZ23 21/12/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
394947 2008 YE33 31/12/2008 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
394948 2008 YG48 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
394949 2008 YR51 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
394950 2008 YH57 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394951 2008 YF59 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
394952 2008 YW59 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394953 2008 YB63 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
394954 2008 YE68 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
394955 2008 YJ68 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394956 2008 YV76 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
394957 2008 YT97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
394958 2008 YW102 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394959 2008 YA108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394960 2008 YC110 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394961 2008 YY113 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
394962 2008 YH115 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
394963 2008 YP119 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394964 2008 YT127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394965 2008 YO135 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394966 2008 YW140 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
394967 2008 YO143 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
394968 2008 YC155 22/12/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
394969 2008 YG163 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394970 2008 YG167 21/12/2008 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
394971 2008 YH170 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394972 2008 YD173 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
394973 2009 AL2 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
394974 2009 AK7 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
394975 2009 AY11 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394976 2009 AK16 15/01/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,1 km MPC · JPL
394977 2009 AZ21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394978 2009 AK22 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394979 2009 AP27 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
394980 2009 AF49 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
394981 2009 BF4 18/01/2009 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
394982 2009 BZ15 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
394983 2009 BZ16 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
394984 2009 BC18 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
394985 2009 BA19 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394986 2009 BZ24 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394987 2009 BH26 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394988 2009 BH34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394989 2009 BH37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
394990 2009 BW40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
394991 2009 BV51 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
394992 2009 BW58 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
394993 2009 BC59 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394994 2009 BA60 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394995 2009 BN63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
394996 2009 BT66 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394997 2009 BG71 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
394998 2009 BQ77 25/01/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
394999 2009 BJ85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
395000 2009 BV95 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also