Danh sách tiểu hành tinh/393901–394000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
393901 2005 TN161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393902 2005 TH174 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393903 2005 TH193 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
393904 2005 TZ193 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393905 2005 TF194 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
393906 2005 UZ1 22/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 940 m MPC · JPL
393907 2005 UR2 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
393908 2005 UH3 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch APO 1,1 km MPC · JPL
393909 2005 UQ10 21/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
393910 2005 UK23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
393911 2005 UB25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393912 2005 UL26 23/10/2005 Junk Bond D. Healy 2,4 km MPC · JPL
393913 2005 UT30 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393914 2005 US35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393915 2005 UK42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393916 2005 UN45 01/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
393917 2005 UF47 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393918 2005 UR60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
393919 2005 US60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
393920 2005 UV66 22/10/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
393921 2005 US71 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
393922 2005 UE73 23/10/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
393923 2005 UQ78 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393924 2005 UU78 25/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
393925 2005 UX94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
393926 2005 UF97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393927 2005 UA99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
393928 2005 UT105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393929 2005 UF107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393930 2005 UL108 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393931 2005 UQ110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
393932 2005 UM119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393933 2005 UW123 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393934 2005 UN124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393935 2005 UJ128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393936 2005 UG136 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
393937 2005 UX148 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393938 2005 UK154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393939 2005 UV161 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
393940 2005 UL163 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393941 2005 UO167 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393942 2005 UE169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393943 2005 UQ171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
393944 2005 UR172 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
393945 2005 UY186 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
393946 2005 UP192 21/10/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
393947 2005 UC198 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393948 2005 UW200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
393949 2005 UA203 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
393950 2005 UB204 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
393951 2005 UA207 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393952 2005 US212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393953 2005 UR213 22/10/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
393954 2005 UX215 22/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
393955 2005 UJ221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393956 2005 UA223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393957 2005 UZ223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393958 2005 UK233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
393959 2005 UC236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
393960 2005 UY239 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
393961 2005 UK241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393962 2005 UE248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
393963 2005 UO248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
393964 2005 UM265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393965 2005 UA270 28/10/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
393966 2005 UC278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
393967 2005 US279 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393968 2005 UP283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
393969 2005 UQ284 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
393970 2005 UJ289 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
393971 2005 US291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393972 2005 UC308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
393973 2005 UF312 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
393974 2005 UG312 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
393975 2005 UY323 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
393976 2005 UD324 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
393977 2005 UQ329 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
393978 2005 UH341 31/10/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
393979 2005 US341 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393980 2005 UP352 29/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
393981 2005 UT352 29/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
393982 2005 UG361 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393983 2005 UD377 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393984 2005 UW378 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
393985 2005 UY386 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
393986 2005 UJ388 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
393987 2005 UD404 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393988 2005 UB409 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
393989 2005 UR413 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
393990 2005 UF416 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393991 2005 UR430 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393992 2005 UW433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
393993 2005 UA437 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393994 2005 UV440 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393995 2005 UG449 30/10/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
393996 2005 UC455 28/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
393997 2005 UH469 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
393998 2005 UN494 25/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
393999 2005 UY511 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
394000 2005 UG512 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also