Danh sách tiểu hành tinh/394801–394900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
394801 2008 RY43 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394802 2008 RE50 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394803 2008 RQ51 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394804 2008 RS68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
394805 2008 RY77 06/09/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 780 m MPC · JPL
394806 2008 RV97 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
394807 2008 RK107 07/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
394808 2008 RV124 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
394809 2008 RP134 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394810 2008 RB137 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
394811 2008 RJ137 05/09/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
394812 2008 SA4 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
394813 2008 SO17 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394814 2008 SV19 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394815 2008 SG21 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394816 2008 SX23 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
394817 2008 SQ42 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394818 2008 SX44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
394819 2008 SJ48 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
394820 2008 SW55 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
394821 2008 SD74 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
394822 2008 SZ88 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394823 2008 SY107 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
394824 2008 SG112 06/09/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
394825 2008 SE127 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394826 2008 SY137 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394827 2008 SO139 23/09/2008 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
394828 2008 SU139 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394829 2008 SH144 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
394830 2008 SF155 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394831 2008 SX155 23/09/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
394832 2008 SO157 24/09/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
394833 2008 SN159 24/09/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
394834 2008 SF163 28/09/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
394835 2008 SN163 28/09/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
394836 2008 SD165 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
394837 2008 SF180 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
394838 2008 SL189 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
394839 2008 SS215 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394840 2008 SV224 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394841 2008 SU234 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
394842 2008 SP238 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394843 2008 SZ241 21/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
394844 2008 SM249 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
394845 2008 SG251 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
394846 2008 SN251 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394847 2008 SZ271 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
394848 2008 SE273 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
394849 2008 SW277 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394850 2008 SP300 23/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
394851 2008 SU309 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
394852 2008 TV32 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
394853 2008 TS36 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
394854 2008 TT44 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
394855 2008 TG49 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394856 2008 TL58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
394857 2008 TQ67 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
394858 2008 TE71 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394859 2008 TF74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394860 2008 TL85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
394861 2008 TT115 06/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
394862 2008 TB116 06/10/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
394863 2008 TE116 06/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
394864 2008 TG118 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394865 2008 TD130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
394866 2008 TO136 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
394867 2008 TF158 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
394868 2008 TQ167 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
394869 2008 TP173 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
394870 2008 TD180 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394871 2008 TH181 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
394872 2008 TN185 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394873 2008 TC189 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394874 2008 UF3 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
394875 2008 UU9 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
394876 2008 UG18 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394877 2008 UC35 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394878 2008 UH61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
394879 2008 UL66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394880 2008 UZ76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394881 2008 UW93 07/10/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
394882 2008 UM115 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394883 2008 UH142 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
394884 2008 UC146 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
394885 2008 UR146 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394886 2008 UB147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
394887 2008 UV148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394888 2008 UB176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
394889 2008 UP182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394890 2008 UK185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394891 2008 UC188 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
394892 2008 UE192 25/10/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
394893 2008 UP201 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
394894 2008 UW219 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394895 2008 UN222 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394896 2008 UH248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
394897 2008 UH267 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394898 2008 UB272 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
394899 2008 UL298 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
394900 2008 UT298 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL