Danh sách tiểu hành tinh/395001–395100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
395001 2009 BS102 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
395002 2009 BN116 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
395003 2009 BV119 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
395004 2009 BB133 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395005 2009 BJ134 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395006 2009 BX137 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
395007 2009 BD139 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
395008 2009 BE144 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395009 2009 BW151 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395010 2009 BT154 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395011 2009 BQ158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
395012 2009 BF174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395013 2009 BQ178 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395014 2009 BW185 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395015 2009 BU187 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
395016 2009 BM190 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395017 2009 CJ2 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
395018 2009 CD3 02/02/2009 Mayhill E. Guido 1,7 km MPC · JPL
395019 2009 CR3 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,2 km MPC · JPL
395020 2009 CY9 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
395021 2009 CA23 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
395022 2009 CK32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395023 2009 CO32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395024 2009 CQ37 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
395025 2009 CG41 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395026 2009 CC45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395027 2009 CN45 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395028 2009 CG50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
395029 2009 DN16 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
395030 2009 DY19 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
395031 2009 DE26 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
395032 2009 DZ34 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
395033 2009 DG42 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
395034 2009 DB57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
395035 2009 DF63 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
395036 2009 DJ65 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395037 2009 DT80 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395038 2009 DD86 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395039 2009 DY86 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
395040 2009 DE95 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395041 2009 DK98 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,1 km MPC · JPL
395042 2009 DL101 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395043 2009 DY105 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395044 2009 DB109 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
395045 2009 DE111 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395046 2009 DZ111 26/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,0 km MPC · JPL
395047 2009 DE116 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395048 2009 DE130 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
395049 2009 DQ138 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
395050 2009 DK139 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395051 2009 DD141 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395052 2009 EO1 02/03/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
395053 2009 ER16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
395054 2009 ER20 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395055 2009 EX22 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12739| 2,1 km MPC · JPL
395056 2009 FU1 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395057 2009 FK3 17/03/2009 Wildberg R. Apitzsch 1,8 km MPC · JPL
395058 2009 FD4 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
395059 2009 FD8 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
395060 2009 FR11 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395061 2009 FJ23 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
395062 2009 FC26 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
395063 2009 FM27 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395064 2009 FH40 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395065 2009 FS40 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395066 2009 FV44 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
395067 2009 FG53 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395068 2009 FQ75 21/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
395069 2009 GC1 03/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,5 km MPC · JPL
395070 2009 GO1 03/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,4 km MPC · JPL
395071 2009 GE6 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395072 2009 GF6 25/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
395073 2009 HE6 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
395074 2009 HM7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
395075 2009 HL14 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
395076 2009 HY28 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395077 2009 HR33 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
395078 2009 HB36 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
395079 2009 HJ50 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395080 2009 HK58 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
395081 2009 HG79 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
395082 2009 HR79 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
395083 2009 HX83 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
395084 2009 HC91 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
395085 2009 HA93 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395086 2009 HM97 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
395087 2009 HR99 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395088 2009 HT100 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395089 2009 HH101 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
395090 2009 JZ1 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395091 2009 KC6 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
395092 2009 KM10 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
395093 2009 KR13 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
395094 2009 KG23 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
395095 2009 KF27 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
395096 2009 KY28 31/05/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
395097 2009 KG37 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
395098 2009 MY3 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395099 2009 NK 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
395100 2009 OQ21 26/07/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,5 km MPC · JPL