Danh sách tiểu hành tinh/394501–394600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
394501 2007 TW211 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
394502 2007 TE212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394503 2007 TD220 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394504 2007 TM234 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394505 2007 TQ239 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
394506 2007 TX239 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394507 2007 TM242 08/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
394508 2007 TV247 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394509 2007 TV259 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394510 2007 TY261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394511 2007 TL266 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394512 2007 TT273 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
394513 2007 TG274 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
394514 2007 TA284 09/08/2007 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
394515 2007 TZ293 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
394516 2007 TF302 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
394517 2007 TC303 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
394518 2007 TB312 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394519 2007 TJ313 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394520 2007 TR328 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
394521 2007 TL333 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394522 2007 TH361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
394523 2007 TW361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
394524 2007 TX361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394525 2007 TC376 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
394526 2007 TZ380 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
394527 2007 TT383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394528 2007 TG386 15/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
394529 2007 TO392 15/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
394530 2007 TQ392 14/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
394531 2007 TJ413 15/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
394532 2007 TV424 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
394533 2007 TC431 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394534 2007 TT438 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394535 2007 TB442 10/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
394536 2007 TV448 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394537 2007 TS449 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
394538 2007 TT451 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
394539 2007 UD1 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 860 m MPC · JPL
394540 2007 UL7 16/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
394541 2007 UF25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394542 2007 UH35 19/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
394543 2007 UG36 13/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
394544 2007 UD37 19/10/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
394545 2007 UW47 20/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
394546 2007 UW48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394547 2007 UA50 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
394548 2007 UO64 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
394549 2007 US71 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
394550 2007 UM73 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394551 2007 UG75 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394552 2007 UB78 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394553 2007 UJ78 30/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
394554 2007 UU85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394555 2007 UW85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394556 2007 UG93 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394557 2007 UQ95 30/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
394558 2007 UD117 30/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
394559 2007 UU118 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
394560 2007 UQ139 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394561 2007 UE140 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
394562 2007 UY140 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
394563 2007 UN141 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394564 2007 UR141 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
394565 2007 VR 01/11/2007 Eskridge G. Hug 1,8 km MPC · JPL
394566 2007 VB12 06/11/2007 Eskridge G. Hug 1,5 km MPC · JPL
394567 2007 VX14 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
394568 2007 VX22 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394569 2007 VN34 03/11/2007 7300 W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
394570 2007 VV46 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394571 2007 VA47 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
394572 2007 VX53 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394573 2007 VG54 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
394574 2007 VX55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394575 2007 VM56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394576 2007 VO57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394577 2007 VU60 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
394578 2007 VO65 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394579 2007 VY68 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
394580 2007 VS70 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394581 2007 VH76 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394582 2007 VS81 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394583 2007 VN107 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
394584 2007 VZ112 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
394585 2007 VC116 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394586 2007 VF125 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,5 km MPC · JPL
394587 2007 VJ128 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394588 2007 VS134 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
394589 2007 VP143 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
394590 2007 VA171 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394591 2007 VK171 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
394592 2007 VS184 10/10/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
394593 2007 VD189 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,5 km MPC · JPL
394594 2007 VT207 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
394595 2007 VX216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394596 2007 VG218 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394597 2007 VU229 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394598 2007 VR233 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
394599 2007 VW234 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394600 2007 VT239 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL