Danh sách tiểu hành tinh/394401–394500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
394401 2007 FG27 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394402 2007 GF21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394403 2007 GT22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
394404 2007 GJ23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394405 2007 GZ34 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
394406 2007 GM39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394407 2007 GS41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
394408 2007 GZ47 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394409 2007 GV48 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
394410 2007 GO57 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394411 2007 GN58 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
394412 2007 GF62 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394413 2007 GV62 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394414 2007 GJ67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394415 2007 GU69 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
394416 2007 HV20 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394417 2007 HD22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394418 2007 HH58 23/04/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
394419 2007 HB67 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
394420 2007 HH69 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
394421 2007 HT74 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394422 2007 JD9 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
394423 2007 JT10 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
394424 2007 JZ17 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
394425 2007 JG19 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
394426 2007 JY27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394427 2007 JG32 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
394428 2007 KA 16/05/2007 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
394429 2007 LF7 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394430 2007 LF8 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394431 2007 MH7 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394432 2007 NC 06/07/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,0 km MPC · JPL
394433 2007 PT1 20/07/2007 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
394434 2007 PE2 07/08/2007 Eskridge G. Hug 860 m MPC · JPL
394435 2007 PD4 08/08/2007 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
394436 2007 PN7 08/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
394437 2007 PN9 12/08/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 700 m MPC · JPL
394438 2007 PJ35 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
394439 2007 PH40 12/08/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
394440 2007 PT40 09/08/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
394441 2007 PH43 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394442 2007 PV46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394443 2007 QC9 22/08/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
394444 2007 RH8 05/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
394445 Unst 2007 RY12 11/09/2007 Vicques M. Ory 2,0 km MPC · JPL
394446 2007 RS21 03/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
394447 2007 RG23 03/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
394448 2007 RU31 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
394449 2007 RH61 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
394450 2007 RJ92 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
394451 2007 RM93 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394452 2007 RH115 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394453 2007 RF127 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
394454 2007 RE129 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
394455 2007 RU179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
394456 2007 RA190 10/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
394457 2007 RD190 04/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
394458 2007 RS210 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394459 2007 RV217 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
394460 2007 RY229 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394461 2007 RR238 14/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
394462 2007 RA249 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394463 2007 RS273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394464 2007 RV288 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
394465 2007 RY288 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
394466 2007 RB289 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394467 2007 RV318 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
394468 2007 SD4 08/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
394469 2007 SC14 20/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
394470 2007 TT4 06/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
394471 2007 TF10 19/09/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
394472 2007 TC11 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
394473 2007 TC18 09/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
394474 2007 TT23 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394475 2007 TL27 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
394476 2007 TA30 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394477 2007 TY39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394478 2007 TX40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394479 2007 TK48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
394480 2007 TF49 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394481 2007 TX51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394482 2007 TX53 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394483 2007 TN68 12/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
394484 2007 TK69 14/10/2007 Altschwendt W. Ries 2,3 km MPC · JPL
394485 2007 TV81 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
394486 2007 TD84 08/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
394487 2007 TO90 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394488 2007 TK98 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
394489 2007 TQ106 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394490 2007 TF112 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
394491 2007 TJ129 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
394492 2007 TC139 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394493 2007 TK144 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
394494 2007 TP154 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
394495 2007 TN170 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
394496 2007 TZ172 02/10/2007 Antares ARO 2,4 km MPC · JPL
394497 2007 TQ185 12/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
394498 2007 TF196 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
394499 2007 TT203 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
394500 2007 TN210 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL