Danh sách tiểu hành tinh/395501–395600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
395501 2011 UX96 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395502 2011 UX99 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395503 2011 UQ102 19/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
395504 2011 US102 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
395505 2011 UF114 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395506 2011 UM114 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395507 2011 US118 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
395508 2011 UM120 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395509 2011 UL121 13/08/2007 XuYi PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
395510 2011 UJ123 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395511 2011 UX123 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
395512 2011 UY123 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395513 2011 UZ124 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
395514 2011 UM126 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395515 2011 UN128 16/08/2007 XuYi PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
395516 2011 UC129 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
395517 2011 UJ133 05/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
395518 2011 UR133 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
395519 2011 UY133 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
395520 2011 UJ134 17/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
395521 2011 UA136 11/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395522 2011 UB136 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
395523 2011 UP136 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
395524 2011 UY137 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
395525 2011 UF139 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
395526 2011 UZ139 05/10/2000 Prescott P. G. Comba 3,4 km MPC · JPL
395527 2011 UY141 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
395528 2011 UW142 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
395529 2011 UC143 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
395530 2011 UE146 20/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
395531 2011 UE148 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
395532 2011 UW148 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
395533 2011 UU149 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
395534 2011 UW154 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395535 2011 UM155 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
395536 2011 UB157 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
395537 2011 UB158 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
395538 2011 UZ158 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
395539 2011 UO160 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
395540 2011 UC161 23/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
395541 2011 UK161 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
395542 2011 UV167 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
395543 2011 UG168 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395544 2011 UJ170 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395545 2011 UX172 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
395546 2011 UR177 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
395547 2011 UE178 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
395548 2011 UT181 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
395549 2011 UD185 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395550 2011 UE188 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
395551 2011 UQ191 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
395552 2011 UF193 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
395553 2011 UC194 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
395554 2011 UK195 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395555 2011 UT196 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
395556 2011 UT198 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
395557 2011 UH205 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
395558 2011 UW205 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
395559 2011 UO210 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395560 2011 UU210 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395561 2011 UC211 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395562 2011 UF216 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395563 2011 UT219 22/03/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
395564 2011 UJ222 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
395565 2011 UH226 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
395566 2011 UZ232 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
395567 2011 US243 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395568 2011 UQ244 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
395569 2011 UZ244 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395570 2011 UE247 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
395571 2011 UW248 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
395572 2011 UO250 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
395573 2011 UT250 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
395574 2011 UV250 26/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
395575 2011 UP251 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
395576 2011 UV251 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
395577 2011 UH255 20/05/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
395578 2011 UF259 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
395579 2011 UU259 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
395580 2011 UX259 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395581 2011 UY260 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
395582 2011 UR267 24/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
395583 2011 UR270 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
395584 2011 UR282 19/05/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
395585 2011 UT282 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395586 2011 UL284 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
395587 2011 UP284 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
395588 2011 UR292 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
395589 2011 UT298 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
395590 2011 UR299 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
395591 2011 UB306 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
395592 2011 UT314 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395593 2011 UW315 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
395594 2011 UK317 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395595 2011 UF320 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
395596 2011 UU322 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
395597 2011 UT323 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395598 2011 US324 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
395599 2011 UH325 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
395600 2011 UW325 29/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL