Danh sách tiểu hành tinh/393501–393600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
393501 2002 RF23 31/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
393502 2002 RX85 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
393503 2002 RE103 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
393504 2002 RC139 10/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
393505 2002 RW141 10/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
393506 2002 RZ193 12/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
393507 2002 RL225 13/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
393508 2002 RT261 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393509 2002 SA 16/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
393510 2002 SK4 27/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
393511 2002 SR16 27/09/2002 Needville Needville Obs. 1,5 km MPC · JPL
393512 2002 SW20 26/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
393513 2002 SH48 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
393514 2002 SK56 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
393515 2002 SG61 16/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
393516 2002 TJ31 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
393517 2002 TK32 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
393518 2002 TC37 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393519 2002 TC84 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
393520 2002 TD87 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
393521 2002 TN94 03/10/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
393522 2002 TJ111 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
393523 2002 TO148 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
393524 2002 TR158 05/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
393525 2002 TN176 05/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
393526 2002 TW176 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393527 2002 TY186 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
393528 2002 TE193 03/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
393529 2002 TK218 07/09/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
393530 2002 TP224 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
393531 2002 TE267 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
393532 2002 TH306 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
393533 2002 TJ309 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
393534 2002 TA342 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
393535 2002 TE371 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
393536 2002 UW6 28/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
393537 2002 UL8 28/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
393538 2002 UE13 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
393539 2002 UW38 31/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
393540 2002 UQ74 30/10/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
393541 2002 VL13 28/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,9 km MPC · JPL
393542 2002 VF28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
393543 2002 VV96 11/11/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
393544 2002 VF103 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
393545 2002 VG115 11/11/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
393546 2002 VW126 13/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
393547 2002 WA5 24/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
393548 2002 XF63 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
393549 2002 XH120 03/12/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
393550 2003 AF72 11/01/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
393551 2003 BG23 25/01/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
393552 2003 BP56 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
393553 2003 CA16 04/02/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
393554 2003 DJ20 22/02/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
393555 2003 FA28 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393556 2003 FK34 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
393557 2003 FK35 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
393558 2003 GP31 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393559 2003 GO33 03/04/2003 Cerro Tololo DLS 3,2 km MPC · JPL
393560 2003 GK46 08/04/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
393561 2003 HZ6 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393562 2003 HT17 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393563 2003 HR19 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393564 2003 HP43 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393565 2003 JK 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393566 2003 JR3 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393567 2003 JL8 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393568 2003 JY10 04/05/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 860 m MPC · JPL
393569 2003 JC13 07/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
393570 2003 JS15 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393571 2003 KA2 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393572 2003 KF8 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393573 2003 KT10 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393574 2003 KJ31 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393575 2003 QE12 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393576 2003 RC18 15/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
393577 2003 RR19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
393578 2003 SQ30 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393579 2003 SQ120 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393580 2003 SO188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
393581 2003 SU192 07/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
393582 2003 SH205 23/09/2003 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
393583 2003 SM218 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
393584 2003 SF251 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
393585 2003 SF253 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
393586 2003 SZ276 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
393587 2003 SB338 23/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
393588 2003 SS355 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
393589 2003 SC395 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
393590 2003 SJ401 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
393591 2003 SK407 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
393592 2003 TG49 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
393593 2003 UJ22 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
393594 2003 UV64 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
393595 2003 UW94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
393596 2003 US96 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393597 2003 UD127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
393598 2003 UF154 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
393599 2003 UL168 22/10/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
393600 2003 UM194 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL