Danh sách tiểu hành tinh/394601–394700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
394601 2007 VE252 12/11/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
394602 2007 VP259 24/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394603 2007 VC262 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394604 2007 VQ263 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394605 2007 VW268 12/11/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
394606 2007 VB269 12/11/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
394607 2007 VP285 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394608 2007 VK293 06/11/2007 XuYi PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
394609 2007 VH294 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394610 2007 VJ301 15/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
394611 2007 VC308 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
394612 2007 VV310 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
394613 2007 VK328 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394614 2007 VK329 15/11/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
394615 2007 VW329 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394616 2007 VA330 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394617 2007 VQ330 04/11/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
394618 2007 VW330 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394619 2007 VE333 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394620 2007 VW333 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394621 2007 WO4 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
394622 2007 WN41 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394623 2007 WO52 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394624 2007 WQ60 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394625 2007 WE61 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
394626 2007 XS6 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
394627 2007 XP10 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
394628 2007 XG12 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394629 2007 XB14 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394630 2007 XN28 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394631 2007 XC51 12/11/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
394632 2007 XX54 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
394633 2007 XN55 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394634 2007 YA5 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
394635 2007 YH5 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
394636 2007 YB9 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394637 2007 YQ15 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394638 2007 YL24 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
394639 2007 YB29 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394640 2007 YC38 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
394641 2007 YM39 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
394642 2007 YW54 15/12/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
394643 2007 YM55 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
394644 2007 YF57 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394645 2007 YQ64 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
394646 2007 YG65 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394647 2007 YB68 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
394648 2007 YF74 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
394649 2008 AL46 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394650 2008 AS64 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
394651 2008 AB77 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
394652 2008 AN92 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394653 2008 AB116 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394654 2008 AS120 06/01/2008 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,4 km MPC · JPL
394655 2008 AG129 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
394656 2008 BL4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394657 2008 BY11 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394658 2008 BU20 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394659 2008 BB30 30/01/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
394660 2008 BC51 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394661 2008 CG11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
394662 2008 CQ11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394663 2008 CQ16 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394664 2008 CK18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394665 2008 CB19 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394666 2008 CT23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
394667 2008 CD32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
394668 2008 CK33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394669 2008 CM33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394670 2008 CO36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394671 2008 CD37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394672 2008 CJ45 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
394673 2008 CX46 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394674 2008 CD47 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
394675 2008 CK74 10/02/2008 Junk Bond D. Healy 4,2 km MPC · JPL
394676 2008 CP78 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394677 2008 CH81 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
394678 2008 CG87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
394679 2008 CE94 27/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
394680 2008 CJ109 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394681 2008 CT109 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394682 2008 CD126 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394683 2008 CS129 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394684 2008 CM133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
394685 2008 CR134 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
394686 2008 CY142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394687 2008 CX149 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394688 2008 CB151 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394689 2008 CZ160 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394690 2008 CC167 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394691 2008 CK174 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394692 2008 CK183 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
394693 2008 CV183 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
394694 2008 CA186 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
394695 2008 CL191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394696 2008 CB198 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394697 2008 CP199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394698 2008 CH205 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394699 2008 CG208 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394700 2008 CE212 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL