Danh sách tiểu hành tinh/394301–394400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
394301 2006 VA126 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
394302 2006 VX131 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394303 2006 VJ134 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
394304 2006 VR139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394305 2006 VG146 15/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
394306 2006 VL146 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394307 2006 VO153 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394308 2006 VY169 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
394309 2006 WY5 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394310 2006 WA10 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
394311 2006 WP12 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394312 2006 WC16 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
394313 2006 WV16 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
394314 2006 WS21 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394315 2006 WZ33 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394316 2006 WA52 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
394317 2006 WS52 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
394318 2006 WR73 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394319 2006 WM87 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
394320 2006 WN97 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394321 2006 WX102 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
394322 2006 WB103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394323 2006 WY103 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394324 2006 WC109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394325 2006 WY116 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394326 2006 WL139 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
394327 2006 WN164 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
394328 2006 WJ166 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394329 2006 WJ174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394330 2006 WM187 15/11/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
394331 2006 WS187 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
394332 2006 WG192 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
394333 2006 WR192 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394334 2006 WV193 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
394335 2006 WN199 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
394336 2006 WN202 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
394337 2006 WH205 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394338 2006 XR11 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
394339 2006 XA15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394340 2006 XC18 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
394341 2006 XY69 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
394342 2006 XZ70 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
394343 2006 XV71 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394344 2006 YL 17/12/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
394345 2006 YH29 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
394346 2006 YU38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
394347 2007 AD1 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
394348 2007 AJ23 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
394349 2007 AH28 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
394350 2007 BF10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
394351 2007 BM11 17/01/2007 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
394352 2007 BN16 17/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
394353 2007 BK37 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394354 2007 BL43 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
394355 2007 BF44 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394356 2007 BB48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
394357 2007 BB57 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
394358 2007 BY62 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
394359 2007 BW68 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
394360 2007 BZ79 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394361 2007 CO14 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
394362 2007 CS23 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
394363 2007 CP60 10/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
394364 2007 DD1 18/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 780 m MPC · JPL
394365 2007 DG22 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
394366 2007 DH25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
394367 2007 DW32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394368 2007 DK33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394369 2007 DG35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
394370 2007 DU36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394371 2007 DK55 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
394372 2007 DZ56 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
394373 2007 DY67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394374 2007 DD74 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
394375 2007 DM76 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394376 2007 DD86 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394377 2007 DN89 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
394378 2007 DG110 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394379 2007 DO111 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394380 2007 EU3 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394381 2007 EF5 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
394382 2007 EU6 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394383 2007 EN34 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
394384 2007 EX35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
394385 2007 EZ44 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
394386 2007 ES45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
394387 2007 EB52 11/03/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
394388 2007 EE60 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
394389 2007 EP70 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394390 2007 ES72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
394391 2007 EO82 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
394392 2007 EP88 15/03/2007 Siding Spring SSS 640 m MPC · JPL
394393 2007 EK92 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394394 2007 EZ93 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
394395 2007 EH110 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394396 2007 EK111 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394397 2007 EN132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
394398 2007 EZ135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
394399 2007 EY177 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
394400 2007 ER197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL