Danh sách tiểu hành tinh/393301–393400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
393301 2013 YY72 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393302 2013 YA88 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393303 2013 YX100 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393304 2013 YL105 22/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393305 2013 YQ105 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
393306 2013 YN106 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
393307 2013 YT108 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393308 2013 YQ124 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
393309 2013 YS124 23/09/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
393310 2013 YC132 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393311 2013 YM142 13/03/2010 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
393312 2013 YM143 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393313 2014 AZ3 12/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
393314 2014 AN8 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
393315 2014 AB24 29/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
393316 2014 AZ26 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393317 2014 AB30 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
393318 2014 AG37 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
393319 2014 AV40 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
393320 2014 AR49 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
393321 2014 AY49 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393322 2014 AE50 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393323 2014 AJ53 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
393324 2014 BZ6 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393325 2014 BE7 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
393326 2014 BV7 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393327 2014 BD12 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
393328 2014 BP18 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
393329 2014 BV21 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
393330 2014 BT22 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
393331 2014 BS34 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
393332 2014 BP35 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
393333 2014 BM36 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
393334 2014 BP36 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393335 2014 BH40 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
393336 2014 BV41 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393337 2014 BK44 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
393338 2014 BN44 31/01/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
393339 2014 BT44 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
393340 2014 BC54 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
393341 2014 BG56 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
393342 2014 BG63 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393343 2014 CE5 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
393344 2014 EF1 08/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
393345 2014 EH1 07/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393346 4329 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 710 m MPC · JPL
393347 4725 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
393348 1988 RO1 13/09/1988 Palomar C. S. Shoemaker 1,5 km MPC · JPL
393349 1991 VU9 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
393350 1992 RN1 01/09/1992 Palomar E. F. Helin, K. J. Lawrence 2,5 km MPC · JPL
393351 1993 TR26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
393352 1995 OA14 23/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
393353 1995 UA11 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
393354 1995 UC23 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393355 1995 UQ79 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393356 1996 EH5 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
393357 1997 BZ3 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
393358 1997 TT2 03/10/1997 Caussols ODAS 780 m MPC · JPL
393359 1998 ME3 19/06/1998 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
393360 1998 TD26 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
393361 1999 EK15 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393362 1999 FZ15 21/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
393363 1999 GU10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393364 1999 RK1 05/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
393365 1999 RK213 12/09/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 570 m MPC · JPL
393366 1999 TM21 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393367 1999 TG60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393368 1999 TJ134 06/10/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
393369 1999 TE249 09/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
393370 1999 TD260 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
393371 1999 TY286 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
393372 1999 TP317 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393373 1999 VB46 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
393374 1999 VV83 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393375 1999 VZ90 10/10/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
393376 1999 VW120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393377 1999 VX136 12/11/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
393378 1999 VR138 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393379 1999 XQ47 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
393380 2000 AJ213 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393381 2000 AL219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
393382 2000 BC10 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
393383 2000 CO132 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
393384 2000 FR1 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
393385 2000 GO17 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
393386 2000 GL121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
393387 2000 HU28 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
393388 2000 OW68 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
393389 2000 QG2 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
393390 2000 QZ46 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
393391 2000 QU164 31/08/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
393392 2000 QK199 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
393393 2000 RN19 01/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
393394 2000 SU13 31/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
393395 2000 SP53 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
393396 2000 SH56 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
393397 2000 SS228 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
393398 2000 SD286 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
393399 2000 VM44 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
393400 2000 WT1 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL