Danh sách tiểu hành tinh/394201–394300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
394201 2006 SV91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394202 2006 SY102 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394203 2006 SB104 19/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
394204 2006 SM105 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394205 2006 SZ107 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
394206 2006 SK167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394207 2006 SN186 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394208 2006 SL188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394209 2006 SC199 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394210 2006 SN221 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
394211 2006 SW224 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394212 2006 SQ226 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394213 2006 SZ233 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394214 2006 SH244 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394215 2006 SY250 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394216 2006 SG262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
394217 2006 SF266 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394218 2006 SW269 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
394219 2006 SM284 27/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
394220 2006 SO293 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394221 2006 SH302 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
394222 2006 SQ309 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394223 2006 ST311 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394224 2006 SF315 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394225 2006 SK325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394226 2006 SH327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394227 2006 SN327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394228 2006 ST341 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
394229 2006 SH348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394230 2006 SW348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
394231 2006 SF358 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394232 2006 SK358 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
394233 2006 SC359 30/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
394234 2006 SA375 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
394235 2006 SW393 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 1,9 km MPC · JPL
394236 2006 SS397 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
394237 2006 SN404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
394238 2006 SQ404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
394239 2006 SA405 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394240 2006 SY405 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
394241 2006 SZ410 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
394242 2006 TU13 10/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
394243 2006 TG29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394244 2006 TF38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394245 2006 TW60 15/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
394246 2006 TO69 25/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
394247 2006 TQ77 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394248 2006 TN85 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394249 2006 TO104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394250 2006 TN112 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
394251 2006 TK120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
394252 2006 TV121 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
394253 2006 TU124 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394254 2006 TR128 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
394255 2006 UX21 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
394256 2006 UV24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394257 2006 UH39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394258 2006 UX43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394259 2006 UE48 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
394260 2006 UH62 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394261 2006 UV70 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
394262 2006 UW72 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
394263 2006 UA95 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
394264 2006 UZ104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,4 km MPC · JPL
394265 2006 UY111 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394266 2006 UK114 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394267 2006 UR115 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394268 2006 UF118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394269 2006 UP119 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394270 2006 UO120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
394271 2006 UY125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394272 2006 UA133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394273 2006 US135 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
394274 2006 UW143 19/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
394275 2006 UX188 17/09/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
394276 2006 UG194 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394277 2006 UY217 29/08/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
394278 2006 UU228 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394279 2006 UN248 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394280 2006 UD260 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394281 2006 UO276 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394282 2006 UE279 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394283 2006 UU280 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394284 2006 UF284 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394285 2006 UA285 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,1 km MPC · JPL
394286 2006 UW325 20/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 3,0 km MPC · JPL
394287 2006 UZ336 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394288 2006 VY16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394289 2006 VJ21 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
394290 2006 VF28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394291 2006 VW29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394292 2006 VM34 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394293 2006 VJ35 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394294 2006 VB41 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394295 2006 VZ58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394296 2006 VW70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
394297 2006 VD73 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
394298 2006 VD83 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394299 2006 VF98 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394300 2006 VT110 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL