Danh sách tiểu hành tinh/394001–394100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
394001 2005 UV516 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
394002 2005 UT522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,1 km MPC · JPL
394003 2005 UD523 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394004 2005 UD530 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
394005 2005 VF1 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394006 2005 VK4 06/11/2005 Mayhill A. Lowe 3,9 km MPC · JPL
394007 2005 VF16 10/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
394008 2005 VL33 01/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
394009 2005 VV44 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
394010 2005 VE54 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394011 2005 VW55 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
394012 2005 VA59 05/11/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
394013 2005 VY59 05/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
394014 2005 VG65 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394015 2005 VH76 03/11/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
394016 2005 VO80 22/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
394017 2005 VO101 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
394018 2005 VU103 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
394019 2005 VE110 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
394020 2005 VD119 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
394021 2005 VZ125 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
394022 2005 VP131 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
394023 2005 WW9 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394024 2005 WY10 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394025 2005 WU12 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
394026 2005 WZ12 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394027 2005 WG15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
394028 2005 WE20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394029 2005 WQ22 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394030 2005 WQ26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394031 2005 WS29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394032 2005 WQ39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394033 2005 WU52 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394034 2005 WU59 25/11/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
394035 2005 WL60 27/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
394036 2005 WA69 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
394037 2005 WP76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
394038 2005 WE86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
394039 2005 WP98 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
394040 2005 WD100 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
394041 2005 WY101 29/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
394042 2005 WX102 25/11/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
394043 2005 WS112 20/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
394044 2005 WO117 28/11/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
394045 2005 WS118 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
394046 2005 WX119 29/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
394047 2005 WC141 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394048 2005 WV146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394049 2005 WE148 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394050 2005 WQ163 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394051 2005 WR163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
394052 2005 WU186 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
394053 2005 WT187 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394054 2005 WL188 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
394055 2005 WU191 25/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
394056 2005 WW200 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
394057 2005 WD209 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394058 2005 XF 01/12/2005 Junk Bond D. Healy 2,8 km MPC · JPL
394059 2005 XB5 06/12/2005 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 980 m MPC · JPL
394060 2005 XB8 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
394061 2005 XG28 01/12/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
394062 2005 XO51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394063 2005 XP54 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
394064 2005 XS54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
394065 2005 XW60 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
394066 2005 XU77 10/12/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
394067 2005 YH80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
394068 2005 YZ111 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
394069 2005 YT121 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
394070 2005 YW146 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
394071 2005 YB153 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
394072 2005 YY161 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
394073 2005 YN168 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
394074 2005 YP176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
394075 2005 YZ187 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394076 2005 YN200 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394077 2005 YC203 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
394078 2005 YF231 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
394079 2005 YT271 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394080 2005 YL277 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394081 2006 AS30 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
394082 2006 AX58 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
394083 2006 AZ92 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
394084 2006 BO5 21/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
394085 2006 BY9 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
394086 2006 BP12 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394087 2006 BU28 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
394088 2006 BP34 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394089 2006 BF36 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
394090 2006 BK41 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
394091 2006 BT44 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
394092 2006 BH46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394093 2006 BQ48 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394094 2006 BA64 22/01/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
394095 2006 BX66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394096 2006 BD74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394097 2006 BU74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
394098 2006 BK107 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394099 2006 BZ110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394100 2006 BS111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL