Danh sách tiểu hành tinh/393601–393700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
393601 2003 UD204 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
393602 2003 UV229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
393603 2003 UQ279 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
393604 2003 UP298 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393605 2003 UH322 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
393606 2003 UA357 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393607 2003 WX60 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393608 2003 WN85 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393609 2003 WS160 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393610 2003 WD172 30/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
393611 2003 XN28 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
393612 2003 YU40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
393613 2003 YN60 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
393614 2003 YW77 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
393615 2004 BZ31 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
393616 2004 BH127 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393617 2004 BP142 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
393618 2004 BC156 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
393619 2004 DU47 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393620 2004 DZ56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
393621 2004 EM26 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
393622 2004 ES26 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
393623 2004 FQ1 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
393624 2004 FV3 19/03/2004 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
393625 2004 FV28 27/03/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
393626 2004 FM75 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393627 2004 GZ16 10/04/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
393628 2004 GN49 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
393629 2004 GE63 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
393630 2004 GZ76 13/04/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
393631 2004 HQ57 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393632 2004 JS42 15/05/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
393633 2004 KM7 20/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
393634 2004 LA20 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
393635 2004 LP28 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393636 2004 NQ1 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
393637 2004 NL12 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
393638 2004 NJ27 11/07/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
393639 2004 NG29 14/07/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
393640 2004 PY14 07/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
393641 2004 PG18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
393642 2004 PJ23 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
393643 2004 PB24 17/07/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
393644 2004 PH26 08/08/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
393645 2004 PM32 08/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
393646 2004 PW33 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
393647 2004 PC39 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
393648 2004 PP81 10/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
393649 2004 PU91 12/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
393650 2004 PC107 15/08/2004 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
393651 2004 PS111 09/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
393652 2004 PN116 12/08/2004 Mauna Kea P. A. Wiegert 4,0 km MPC · JPL
393653 2004 QJ5 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
393654 2004 QH14 20/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
393655 2004 RP 03/09/2004 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
393656 2004 RJ6 04/09/2004 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
393657 2004 RS9 06/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
393658 2004 RJ12 21/08/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
393659 2004 RR16 07/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
393660 2004 RM17 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
393661 2004 RP21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
393662 2004 RH32 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
393663 2004 RT41 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393664 2004 RK45 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
393665 2004 RF55 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
393666 2004 RU60 11/08/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
393667 2004 RZ66 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
393668 2004 RT69 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
393669 2004 RQ93 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
393670 2004 RM105 08/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
393671 2004 RP109 20/08/2004 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
393672 2004 RV114 07/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
393673 2004 RP158 10/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
393674 2004 RX171 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
393675 2004 RS187 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
393676 2004 RB198 10/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
393677 2004 RO218 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
393678 2004 RF230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
393679 2004 RS247 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
393680 2004 RA248 14/07/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
393681 2004 RV251 15/08/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
393682 2004 RO275 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
393683 2004 RX302 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
393684 2004 RZ327 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
393685 2004 RC357 15/09/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
393686 2004 SR2 17/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
393687 2004 SW20 18/09/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
393688 2004 SZ22 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393689 2004 ST28 17/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
393690 2004 SM29 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
393691 2004 TU2 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393692 2004 TB9 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393693 2004 TJ22 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
393694 2004 TU32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393695 2004 TA36 26/08/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
393696 2004 TJ40 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
393697 2004 TV62 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
393698 2004 TS77 21/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
393699 2004 TB98 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393700 2004 TC115 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL