Danh sách tiểu hành tinh/392601–392700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
392601 2011 SS227 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
392602 2011 SH234 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
392603 2011 SW234 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
392604 2011 SS242 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392605 2011 SX245 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
392606 2011 SZ245 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
392607 2011 SV252 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392608 2011 SF253 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392609 2011 SQ254 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
392610 2011 SM255 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392611 2011 SH258 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392612 2011 TA7 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392613 2011 TY8 17/02/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
392614 2011 TM10 01/02/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
392615 2011 TU13 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392616 2011 TX15 24/05/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
392617 2011 UV3 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
392618 2011 UF9 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
392619 2011 UM13 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392620 2011 UK22 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
392621 2011 UM23 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
392622 2011 UO24 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
392623 2011 UF30 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
392624 2011 UG30 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
392625 2011 US35 09/04/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
392626 2011 UB37 01/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
392627 2011 UQ38 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392628 2011 UH41 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392629 2011 UL44 16/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
392630 2011 UR44 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
392631 2011 UH72 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
392632 2011 UW73 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
392633 2011 UE79 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
392634 2011 UN92 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392635 2011 UJ97 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392636 2011 UV107 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392637 2011 UO114 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
392638 2011 UT118 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392639 2011 UE122 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
392640 2011 UY122 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392641 2011 UL129 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392642 2011 UV130 19/05/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
392643 2011 UN135 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392644 2011 UF136 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392645 2011 UT136 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
392646 2011 UW141 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
392647 2011 UY142 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
392648 2011 UB144 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
392649 2011 UG150 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392650 2011 UY158 23/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
392651 2011 UA162 12/09/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
392652 2011 UN183 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392653 2011 UP184 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392654 2011 UE195 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
392655 2011 UL205 25/03/2009 XuYi PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
392656 2011 UU206 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392657 2011 UR225 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
392658 2011 US226 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392659 2011 UP237 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
392660 2011 UP245 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
392661 2011 UO255 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
392662 2011 UK256 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
392663 2011 UN268 06/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
392664 2011 UY283 18/07/2006 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
392665 2011 UH287 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
392666 2011 UV290 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392667 2011 UV296 14/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
392668 2011 UE302 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
392669 2011 UR305 22/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
392670 2011 UV305 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392671 2011 UN307 06/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
392672 2011 UA322 12/04/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
392673 2011 UN324 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
392674 2011 UR324 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392675 2011 UT339 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392676 2011 UJ343 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
392677 2011 US344 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392678 2011 UH348 30/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
392679 2011 UR355 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392680 2011 US357 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392681 2011 UX376 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
392682 2011 UC405 29/08/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
392683 2011 UP406 19/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
392684 2011 VP8 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
392685 2011 VT9 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
392686 2011 VY11 17/09/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
392687 2011 VY22 17/07/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
392688 2011 WL4 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
392689 2011 WG37 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
392690 2011 WW42 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
392691 2011 WW46 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
392692 2011 WK47 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392693 2011 WS48 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392694 2011 WR54 20/05/2010 WISE WISE 6,0 km MPC · JPL
392695 2011 WO56 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
392696 2011 WS109 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392697 2011 WK115 12/03/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
392698 2011 WP140 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
392699 2011 WH141 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
392700 2011 YA14 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL