Danh sách tiểu hành tinh/393701–393800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
393701 2004 TK115 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393702 2004 TO119 06/10/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
393703 2004 TA152 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
393704 2004 TF154 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393705 2004 TE163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
393706 2004 TS163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
393707 2004 TH172 08/10/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
393708 2004 TM177 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
393709 2004 TD182 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393710 2004 TJ219 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393711 2004 TL222 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
393712 2004 TS255 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
393713 2004 TV268 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393714 2004 TJ285 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
393715 2004 TQ287 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393716 2004 TK337 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393717 2004 UX8 23/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
393718 2004 VJ18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393719 2004 VS28 07/11/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
393720 2004 VY31 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
393721 2004 VE80 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393722 2004 VL83 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
393723 2004 XY7 02/12/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
393724 2004 XB21 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
393725 2004 XC26 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393726 2004 XS58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393727 2004 XL136 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
393728 2004 XX160 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393729 2004 XC169 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393730 2004 YG6 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
393731 2004 YJ20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
393732 2005 AO29 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
393733 2005 AV71 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
393734 2005 BM6 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
393735 2005 BJ8 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
393736 2005 BN10 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
393737 2005 BN19 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
393738 2005 CR8 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
393739 2005 CD26 01/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
393740 2005 CC30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
393741 2005 CM58 09/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
393742 2005 CT60 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
393743 2005 CU65 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393744 2005 CB71 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393745 2005 ER71 02/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
393746 2005 EF133 09/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
393747 2005 ET136 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
393748 2005 EC141 10/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
393749 2005 EL167 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
393750 2005 EU187 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
393751 2005 EX215 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
393752 2005 EZ221 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393753 2005 EV223 13/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
393754 2005 EA224 15/03/2005 New Milford John J. McCarthy Obs. 1,8 km MPC · JPL
393755 2005 EX252 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
393756 2005 EL258 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
393757 2005 EV259 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
393758 2005 EZ266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
393759 2005 FN7 30/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
393760 2005 GE18 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
393761 2005 GO66 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
393762 2005 GB70 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393763 2005 GA76 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
393764 2005 GS87 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
393765 2005 GG98 07/04/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
393766 2005 GS113 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
393767 2005 GE116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
393768 2005 GX134 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
393769 2005 GJ136 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393770 2005 GE138 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
393771 2005 GJ144 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393772 2005 GV146 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393773 2005 GN170 12/04/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
393774 2005 GV201 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
393775 2005 GT214 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393776 2005 GV216 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
393777 2005 GD222 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393778 2005 JB20 04/05/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
393779 2005 JF28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393780 2005 JG28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393781 2005 JR48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
393782 2005 JB51 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
393783 2005 JL61 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
393784 2005 JR132 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
393785 2005 JP141 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
393786 2005 JL149 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393787 2005 JU156 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
393788 2005 JG185 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
393789 2005 KN4 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
393790 2005 LD37 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393791 2005 LJ53 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393792 2005 MR3 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
393793 2005 MU25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393794 2005 NV9 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
393795 2005 NO10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
393796 2005 NV13 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
393797 2005 NB14 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393798 2005 NB22 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
393799 2005 PW28 10/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
393800 2005 QC20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL