Danh sách tiểu hành tinh/393401–393500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
393401 2000 WH150 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
393402 2000 WU151 29/11/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
393403 2000 WO155 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
393404 2000 YP8 06/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
393405 2000 YA76 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
393406 2001 AL45 30/12/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
393407 2001 AF46 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
393408 2001 BR36 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
393409 2001 CY20 04/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
393410 2001 KH1 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
393411 2001 OX25 18/07/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
393412 2001 QE48 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
393413 2001 QL102 19/08/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
393414 2001 QT110 24/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,2 km MPC · JPL
393415 2001 QX134 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393416 2001 QC146 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393417 2001 QB179 27/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
393418 2001 QA250 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
393419 2001 RS18 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
393420 2001 RB46 09/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 900 m MPC · JPL
393421 2001 RA110 12/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
393422 2001 RO154 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
393423 2001 SE8 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
393424 2001 SB68 17/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
393425 2001 SJ92 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
393426 2001 SE120 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
393427 2001 SK123 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393428 2001 SX123 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
393429 2001 SF155 17/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
393430 2001 SX167 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
393431 2001 SV217 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
393432 2001 SO228 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
393433 2001 SF292 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
393434 2001 SU297 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
393435 2001 SC321 23/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
393436 2001 SU321 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
393437 2001 SP331 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
393438 2001 SX332 19/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
393439 2001 TT117 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
393440 2001 TZ149 10/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
393441 2001 TE162 11/10/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
393442 2001 TQ198 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
393443 2001 TG200 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
393444 2001 TJ204 11/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
393445 2001 TX208 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
393446 2001 TC231 15/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
393447 2001 UP11 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
393448 2001 UK42 17/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
393449 2001 UD124 22/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
393450 2001 UE135 22/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
393451 2001 UZ174 23/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
393452 2001 UX192 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
393453 2001 UR206 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
393454 2001 UL231 16/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
393455 2001 VB18 09/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
393456 2001 VC68 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393457 2001 VJ126 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
393458 2001 WE1 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393459 2001 WM50 17/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
393460 2001 XB56 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393461 2001 XL171 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
393462 2001 XN231 15/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
393463 2001 YN10 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
393464 2001 YQ20 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
393465 2001 YE40 18/12/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
393466 2002 AQ39 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
393467 2002 AX144 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393468 2002 AB209 12/01/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
393469 2002 AY209 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393470 2002 CR85 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
393471 2002 CF198 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
393472 2002 CM245 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393473 2002 CF265 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
393474 2002 EQ161 06/03/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
393475 2002 GP130 12/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
393476 2002 GT189 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393477 2002 JB16 01/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
393478 2002 JN67 10/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
393479 2002 MO5 28/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
393480 2002 ML6 24/06/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
393481 2002 NR36 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
393482 2002 PQ1 04/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
393483 2002 PW42 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
393484 2002 PZ71 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393485 2002 PB80 04/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
393486 2002 PQ80 11/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
393487 2002 PC83 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
393488 2002 PN133 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393489 2002 PD176 07/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
393490 2002 PC188 08/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
393491 2002 PA192 15/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
393492 2002 QN10 25/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
393493 2002 QX26 28/08/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
393494 2002 QU58 31/08/2002 Needville Needville Obs. 1,2 km MPC · JPL
393495 2002 QP67 30/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
393496 2002 QU81 19/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
393497 2002 QS92 19/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
393498 2002 QQ125 29/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
393499 2002 QD153 22/10/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
393500 2002 RQ22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL