Danh sách tiểu hành tinh/392501–392600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
392501 2011 OD28 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392502 2011 OE31 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392503 2011 OJ43 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392504 2011 OW44 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
392505 2011 OX46 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
392506 2011 OJ51 11/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
392507 2011 PP4 10/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
392508 2011 PT4 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
392509 2011 PE12 14/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
392510 2011 PR12 03/07/2011 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
392511 2011 PF13 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
392512 2011 QM17 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392513 2011 QR18 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
392514 2011 QX19 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392515 2011 QM26 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
392516 2011 QG27 01/10/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
392517 2011 QM27 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392518 2011 QB30 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392519 2011 QE30 13/09/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
392520 2011 QW30 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
392521 2011 QH36 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
392522 2011 QM36 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392523 2011 QW42 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392524 2011 QT43 11/03/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
392525 2011 QH49 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
392526 2011 QO55 16/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
392527 2011 QY60 01/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
392528 2011 QC61 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392529 2011 QU61 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392530 2011 QK65 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392531 2011 QH66 12/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
392532 2011 QW69 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
392533 2011 QK72 29/05/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
392534 2011 QY91 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392535 2011 QZ92 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
392536 2011 QX94 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
392537 2011 QE95 09/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
392538 2011 QA99 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
392539 2011 RO1 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
392540 2011 RG6 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
392541 2011 RP11 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
392542 2011 RY16 16/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
392543 2011 RZ17 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
392544 2011 SW4 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
392545 2011 SM10 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392546 2011 SC13 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392547 2011 SX18 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
392548 2011 SM27 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392549 2011 SY32 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
392550 2011 SZ43 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
392551 2011 SM44 18/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,8 km MPC · JPL
392552 2011 SA46 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
392553 2011 SO46 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392554 2011 SK50 21/09/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
392555 2011 SW52 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392556 2011 SP58 05/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392557 2011 SW67 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392558 2011 SO71 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
392559 2011 SC74 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392560 2011 SD74 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392561 2011 SQ79 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392562 2011 SK83 19/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
392563 2011 SD86 29/05/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
392564 2011 SW91 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392565 2011 SA94 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392566 2011 ST103 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392567 2011 SG111 15/07/2007 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
392568 2011 SU115 28/08/2011 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
392569 2011 SQ116 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
392570 2011 SN117 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392571 2011 SG119 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
392572 2011 SU119 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
392573 2011 SQ122 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
392574 2011 SZ124 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392575 2011 SG128 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
392576 2011 SS130 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392577 2011 SB140 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392578 2011 SR141 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392579 2011 SV144 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
392580 2011 SE146 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
392581 2011 ST169 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392582 2011 SL176 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392583 2011 SL178 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392584 2011 SZ180 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392585 2011 SC183 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
392586 2011 SU188 10/04/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
392587 2011 SM195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392588 2011 SC199 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
392589 2011 SG200 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392590 2011 SH201 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392591 2011 SQ201 29/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
392592 2011 SM202 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
392593 2011 SL207 26/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392594 2011 SR208 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
392595 2011 SE213 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392596 2011 SV216 19/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
392597 2011 SP220 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392598 2011 SH223 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392599 2011 SE225 19/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
392600 2011 SK226 22/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL