Danh sách tiểu hành tinh/392401–392500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
392401 2010 KP117 19/05/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
392402 2010 KQ127 21/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392403 2010 LR15 04/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
392404 2010 LW34 02/05/1997 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
392405 2010 LE40 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
392406 2010 LQ67 06/06/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
392407 2010 LK78 10/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
392408 2010 LE86 11/06/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
392409 2010 LW97 13/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
392410 2010 LW110 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392411 2010 LC113 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392412 2010 LG127 15/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
392413 2010 LV130 09/08/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
392414 2010 LU131 15/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
392415 2010 MZ30 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
392416 2010 MF51 20/03/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
392417 2010 MW63 24/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
392418 2010 ML73 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
392419 2010 MT80 26/06/2010 WISE WISE 6,1 km MPC · JPL
392420 2010 MX82 27/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
392421 2010 MK86 27/06/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
392422 2010 NB4 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
392423 2010 NB14 05/07/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
392424 2010 NF81 15/07/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
392425 2010 NG82 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392426 2010 NZ116 14/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
392427 2010 OU20 19/04/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
392428 2010 OQ45 22/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
392429 2010 OJ51 22/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
392430 2010 OG76 27/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
392431 2010 OE107 29/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
392432 2010 OM110 15/07/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
392433 2010 OF119 03/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
392434 2010 QS5 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
392435 2010 RV56 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392436 2010 RZ61 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392437 2010 RP90 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
392438 2010 RQ96 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392439 2010 RE101 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
392440 2010 RH120 08/09/2010 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,9 km MPC · JPL
392441 2010 RH129 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
392442 2010 RW161 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
392443 2010 TY80 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
392444 2010 TZ103 16/02/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
392445 2010 TF178 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
392446 2010 TV185 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
392447 2010 UN11 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
392448 2010 UF40 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
392449 2010 UQ97 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
392450 2010 VX35 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
392451 2010 VT83 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
392452 2010 VL91 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
392453 2010 VO106 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
392454 2010 VZ121 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
392455 2010 VE143 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
392456 2010 VB164 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
392457 2010 VV171 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
392458 2010 VU201 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
392459 2010 WE20 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
392460 2010 XY9 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,8 km MPC · JPL
392461 2010 XT65 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
392462 2010 XB77 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,6 km MPC · JPL
392463 2011 BG58 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
392464 2011 BD109 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392465 2011 CT5 17/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
392466 2011 CB66 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
392467 2011 CH67 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
392468 2011 CF70 05/02/2011 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
392469 2011 EJ36 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392470 2011 EK68 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392471 2011 FW3 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392472 2011 FS31 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
392473 2011 FW31 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
392474 2011 FP47 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
392475 2011 FA145 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392476 2011 GD3 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
392477 2011 GA52 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392478 2011 GJ74 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
392479 2011 HU11 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
392480 2011 HT14 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392481 2011 HC22 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
392482 2011 HQ31 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
392483 2011 HX31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392484 2011 HA51 03/11/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
392485 2011 HY59 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
392486 2011 HE76 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392487 2011 JK10 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392488 2011 KN2 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392489 2011 KM8 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392490 2011 KH15 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
392491 2011 KQ30 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
392492 2011 KL40 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
392493 2011 LJ17 10/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
392494 2011 NS 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
392495 2011 OL6 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
392496 2011 OW12 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392497 2011 OK15 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392498 2011 OR20 16/04/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
392499 2011 OH25 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
392500 2011 OS27 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL