Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/393201–393300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
393201 2013 CQ197 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
393202 2013 CC204 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
393203 2013 CX204 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
393204 2013 CO205 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
393205 2013 CW206 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
393206 2013 CM210 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
393207 2013 CG211 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
393208 2013 CG214 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
393209 2013 CC222 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
393210 2013 DO1 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
393211 2013 DF2 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
393212 2013 EW 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
393213 2013 EY 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
393214 2013 EG5 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393215 2013 EO15 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
393216 2013 EH16 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
393217 2013 ED17 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
393218 2013 EH18 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
393219 2013 EA31 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393220 2013 EC61 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
393221 2013 EJ71 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393222 2013 ES86 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393223 2013 EN101 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
393224 2013 EB103 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
393225 2013 FL4 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
393226 2013 FZ10 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393227 2013 GC53 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
393228 2013 GN56 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
393229 2013 GL87 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393230 2013 GU95 21/12/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
393231 2013 GT102 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
393232 2013 JP26 25/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
393233 2013 JL58 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
393234 2013 JS62 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
393235 2013 OG9 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393236 2013 PJ43 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
393237 2013 PL61 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393238 2013 QV22 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393239 2013 QH29 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
393240 2013 QF47 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
393241 2013 QL59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393242 2013 QC64 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
393243 2013 QH75 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
393244 2013 QE82 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
393245 2013 QG86 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
393246 2013 RB 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
393247 2013 RE37 16/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
393248 2013 RB68 20/01/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
393249 2013 RK73 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
393250 2013 RA97 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
393251 2013 SM45 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393252 2013 SH52 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
393253 2013 TU3 03/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
393254 2013 TL11 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
393255 2013 TV13 16/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
393256 2013 TQ37 15/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
393257 2013 TV87 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
393258 2013 TB107 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
393259 2013 TD138 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
393260 2013 UU14 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
393261 2013 VK8 05/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
393262 2013 VW8 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
393263 2013 VT14 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
393264 2013 WW16 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
393265 2013 WK32 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
393266 2013 WQ35 29/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
393267 2013 WH43 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
393268 2013 WA53 20/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
393269 2013 WO56 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
393270 2013 WS64 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
393271 2013 WN65 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
393272 2013 WT66 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
393273 2013 WU68 05/08/2008 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
393274 2013 WJ82 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
393275 2013 WX85 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
393276 2013 WH107 09/02/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
393277 2013 WN108 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
393278 2013 XN3 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
393279 2013 XA10 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
393280 2013 XV11 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
393281 2013 XO19 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
393282 2013 YS3 04/02/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
393283 2013 YB5 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
393284 2013 YN5 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
393285 2013 YE6 11/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393286 2013 YR6 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
393287 2013 YG12 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
393288 2013 YS14 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
393289 2013 YT41 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
393290 2013 YP45 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
393291 2013 YR46 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
393292 2013 YN48 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
393293 2013 YN50 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
393294 2013 YO58 15/03/2010 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
393295 2013 YX63 22/11/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
393296 2013 YU64 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
393297 2013 YW65 23/08/2008 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
393298 2013 YE68 17/12/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
393299 2013 YM68 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
393300 2013 YF69 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL