Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/392301–392400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
392301 2010 CL143 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
392302 2010 CM157 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
392303 2010 CS166 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392304 2010 CQ175 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392305 2010 CV176 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392306 2010 CD183 15/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
392307 2010 CD185 13/02/2010 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
392308 2010 CJ216 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
392309 2010 CO226 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,4 km MPC · JPL
392310 2010 DS6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392311 2010 DH12 19/02/2010 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,3 km MPC · JPL
392312 2010 DB55 21/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
392313 2010 DT64 26/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
392314 2010 EU2 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392315 2010 ES7 03/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
392316 2010 ED12 07/03/2010 Guidestar M. Emmerich, S. Melchert 1,9 km MPC · JPL
392317 2010 EP30 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392318 2010 ET30 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
392319 2010 EB36 11/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
392320 2010 EP42 04/03/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
392321 2010 EP67 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
392322 2010 ES68 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
392323 2010 EN76 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
392324 2010 EB77 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
392325 2010 ET80 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
392326 2010 EZ85 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392327 2010 EF87 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
392328 2010 EQ87 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392329 2010 ES89 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392330 2010 ER93 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
392331 2010 EZ96 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
392332 2010 EN102 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392333 2010 ET105 10/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 900 m MPC · JPL
392334 2010 EQ107 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
392335 2010 EB109 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
392336 2010 EP109 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
392337 2010 EA110 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392338 2010 EY111 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392339 2010 EU112 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
392340 2010 EQ122 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392341 2010 EX124 12/03/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
392342 2010 EB126 13/03/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
392343 2010 EK133 19/04/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
392344 2010 ER134 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392345 2010 EQ143 15/03/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
392346 2010 FG4 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
392347 2010 FX17 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
392348 2010 FL19 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392349 2010 FE56 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392350 2010 FD86 26/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392351 2010 FC88 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
392352 2010 FX88 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392353 2010 FQ89 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
392354 2010 GM25 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392355 2010 GX28 08/04/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
392356 2010 GN32 08/04/2010 Črni Vrh Črni Vrh 1,2 km MPC · JPL
392357 2010 GR66 09/04/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
392358 2010 GW94 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
392359 2010 GN97 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392360 2010 GU97 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392361 2010 GY98 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392362 2010 GO103 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392363 2010 GF108 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392364 2010 GD118 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392365 2010 GW130 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
392366 2010 GA140 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
392367 2010 GA141 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
392368 2010 GJ141 08/04/2010 XuYi PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
392369 2010 GC144 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
392370 2010 GY157 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392371 2010 GV161 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
392372 2010 HW23 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392373 2010 HA32 19/04/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
392374 2010 HS64 26/04/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
392375 2010 HK78 12/02/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
392376 2010 HK91 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
392377 2010 HC104 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392378 2010 HV104 25/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392379 2010 HY105 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392380 2010 JB 02/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392381 2010 JW1 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392382 2010 JK2 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
392383 2010 JC3 04/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 1,6 km MPC · JPL
392384 2010 JR29 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392385 2010 JZ33 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
392386 2010 JZ39 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
392387 2010 JW77 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392388 2010 JC82 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
392389 2010 JL86 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
392390 2010 JV114 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392391 2010 JQ116 14/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392392 2010 JQ127 13/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
392393 2010 JJ147 30/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
392394 2010 JN153 09/05/2010 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
392395 2010 JE154 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
392396 2010 JA155 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392397 2010 JK177 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
392398 2010 KJ32 16/02/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
392399 2010 KV69 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
392400 2010 KZ81 26/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL