Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/392201–392300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
392201 2009 SL257 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
392202 2009 SV262 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
392203 2009 SZ292 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
392204 2009 SR296 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
392205 2009 SZ299 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
392206 2009 SR301 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
392207 2009 SB311 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
392208 2009 SQ321 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
392209 2009 SV346 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
392210 2009 SE354 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
392211 2009 TG10 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 1,1 km MPC · JPL
392212 2009 TS41 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
392213 2009 UQ12 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
392214 2009 UC20 24/10/2009 Hibiscus N. Teamo 1,1 km MPC · JPL
392215 2009 UO25 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
392216 2009 UX28 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
392217 2009 UJ45 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
392218 2009 UT73 18/10/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
392219 2009 UV79 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
392220 2009 UP82 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
392221 2009 UG95 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
392222 2009 UA99 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
392223 2009 UH102 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
392224 2009 US106 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
392225 Lanzarote 2009 UN128 29/10/2009 Nazaret G. Muler, J. M. Ruiz 670 m MPC · JPL
392226 2009 UB141 01/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
392227 2009 VK8 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,5 km MPC · JPL
392228 2009 VH25 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
392229 2009 VM41 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392230 2009 VG44 13/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
392231 2009 VU45 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
392232 2009 VJ51 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
392233 2009 VF74 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
392234 2009 VN76 15/11/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
392235 2009 VG80 17/08/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
392236 2009 VN98 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
392237 2009 VW114 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
392238 2009 WC2 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
392239 2009 WP12 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,2 km MPC · JPL
392240 2009 WZ20 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
392241 2009 WV30 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392242 2009 WP36 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
392243 2009 WP68 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
392244 2009 WS77 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
392245 2009 WU87 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392246 2009 WW122 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
392247 2009 WA123 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
392248 2009 WZ134 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
392249 2009 WS163 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
392250 2009 WR168 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
392251 2009 WS173 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
392252 2009 WC203 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
392253 2009 WB206 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
392254 2009 WY227 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
392255 2009 WR233 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392256 2009 WF262 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
392257 2009 WQ263 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
392258 2009 XO19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
392259 2009 YD16 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392260 2009 YU17 21/12/2009 Hibiscus N. Teamo 780 m MPC · JPL
392261 2009 YF22 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
392262 2009 YU24 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
392263 2009 YV24 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
392264 2010 AS 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
392265 2010 AM1 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
392266 2010 AB13 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392267 2010 AM26 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392268 2010 AZ26 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392269 2010 AW38 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
392270 2010 AJ50 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392271 2010 AJ53 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392272 2010 AH62 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
392273 2010 AF64 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
392274 2010 AH66 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
392275 2010 AY68 12/01/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
392276 2010 AV80 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
392277 2010 AM81 23/03/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
392278 2010 AJ89 08/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
392279 2010 AB110 12/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
392280 2010 AV121 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,5 km MPC · JPL
392281 2010 BB4 22/04/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
392282 2010 BX29 18/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
392283 2010 BT62 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
392284 2010 CT1 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
392285 2010 CK12 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
392286 2010 CJ17 11/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
392287 2010 CM18 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
392288 2010 CL20 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
392289 2010 CG31 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392290 2010 CM34 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392291 2010 CJ43 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392292 2010 CQ43 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
392293 2010 CX60 27/10/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
392294 2010 CL78 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392295 2010 CJ80 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
392296 2010 CM81 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392297 2010 CB82 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392298 2010 CG106 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392299 2010 CX114 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
392300 2010 CJ132 15/02/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL