Danh sách tiểu hành tinh/392901–393000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
392901 2012 VP51 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392902 2012 VQ51 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
392903 2012 VA55 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392904 2012 VL55 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392905 2012 VQ55 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
392906 2012 VK56 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
392907 2012 VV56 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
392908 2012 VM60 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
392909 2012 VX61 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392910 2012 VP64 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392911 2012 VH74 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
392912 2012 VR77 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
392913 2012 VC83 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392914 2012 VJ84 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392915 2012 VK86 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
392916 2012 VE87 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
392917 2012 VF87 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
392918 2012 VL88 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
392919 2012 VQ88 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
392920 2012 VP91 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392921 2012 VQ91 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
392922 2012 VF92 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392923 2012 VN92 06/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
392924 2012 VW96 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392925 2012 VZ96 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392926 2012 VO97 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
392927 2012 VX98 22/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
392928 2012 VR104 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392929 2012 VS107 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392930 2012 VX107 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392931 2012 VY107 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
392932 2012 VC108 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
392933 2012 VV108 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392934 2012 VM110 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392935 2012 VX110 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392936 2012 VS112 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392937 2012 WN1 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392938 2012 WP1 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392939 2012 WN3 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
392940 2012 WU3 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
392941 2012 WZ3 20/01/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
392942 2012 WU5 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
392943 2012 WV7 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
392944 2012 WN8 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392945 2012 WN9 21/12/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
392946 2012 WX9 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392947 2012 WC13 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392948 2012 WJ13 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392949 2012 WK15 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392950 2012 WK18 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392951 2012 WY18 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
392952 2012 WT20 18/03/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
392953 2012 WT23 12/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
392954 2012 WG25 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392955 2012 WJ25 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392956 2012 WK26 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392957 2012 WF27 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392958 2012 WK28 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392959 2012 WC29 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
392960 2012 WZ29 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392961 2012 WC35 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
392962 2012 XU2 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
392963 2012 XE5 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392964 2012 XW7 22/05/2010 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
392965 2012 XQ10 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
392966 2012 XF11 28/09/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
392967 2012 XN12 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
392968 2012 XS17 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
392969 2012 XT21 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392970 2012 XM24 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392971 2012 XS27 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
392972 2012 XS29 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392973 2012 XJ33 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
392974 2012 XK40 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
392975 2012 XA41 06/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
392976 2012 XV42 01/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
392977 2012 XC43 12/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
392978 2012 XR43 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
392979 2012 XW46 15/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
392980 2012 XJ47 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392981 2012 XU49 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
392982 2012 XS57 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
392983 2012 XY58 19/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
392984 2012 XZ58 10/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
392985 2012 XY59 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
392986 2012 XM63 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
392987 2012 XJ64 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392988 2012 XF69 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
392989 2012 XZ79 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392990 2012 XY83 13/11/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
392991 2012 XN94 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392992 2012 XT94 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392993 2012 XF100 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
392994 2012 XM104 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
392995 2012 XZ110 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392996 2012 XA118 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
392997 2012 XM118 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
392998 2012 XN119 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392999 2012 XR119 02/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
393000 2012 XK120 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also