Danh sách tiểu hành tinh/392801–392900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
392801 2012 TS197 26/02/2001 Cima Ekar ADAS 1,5 km MPC · JPL
392802 2012 TN198 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392803 2012 TS206 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392804 2012 TL210 10/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
392805 2012 TA213 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
392806 2012 TT213 19/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392807 2012 TD223 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
392808 2012 TD232 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
392809 2012 TG241 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392810 2012 TC242 24/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
392811 2012 TR243 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392812 2012 TX245 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
392813 2012 TF257 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392814 2012 TH258 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392815 2012 TF276 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
392816 2012 TR282 05/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
392817 2012 TZ283 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392818 2012 TY286 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392819 2012 TY290 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
392820 2012 TE293 04/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392821 2012 TU294 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
392822 2012 TJ295 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392823 2012 TP297 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
392824 2012 TD300 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392825 2012 TP302 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392826 2012 TT302 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392827 2012 TU303 14/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392828 2012 TJ305 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
392829 2012 TL305 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392830 2012 TD308 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392831 2012 TJ308 20/01/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
392832 2012 TE314 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
392833 2012 TJ316 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392834 2012 TZ317 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392835 2012 UW5 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
392836 2012 UT6 12/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
392837 2012 UE10 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
392838 2012 UO16 17/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
392839 2012 UV22 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392840 2012 UX26 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
392841 2012 UY28 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
392842 2012 UM30 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392843 2012 UC33 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
392844 2012 UH36 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
392845 2012 UD38 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
392846 2012 UZ38 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
392847 2012 UK39 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392848 2012 UQ51 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
392849 2012 UC56 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
392850 2012 UA58 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392851 2012 UD59 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
392852 2012 UT60 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392853 2012 UA64 01/01/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
392854 2012 UP69 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
392855 2012 UM70 31/12/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
392856 2012 UC73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392857 2012 UG73 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
392858 2012 US74 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392859 2012 UP77 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392860 2012 UC79 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392861 2012 UL81 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
392862 2012 UR83 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
392863 2012 UO85 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
392864 2012 UX86 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392865 2012 UW89 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392866 2012 UG93 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
392867 2012 UW93 09/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
392868 2012 UV95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
392869 2012 UW100 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392870 2012 UO101 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
392871 2012 UN105 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
392872 2012 UR108 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392873 2012 UN114 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392874 2012 UJ116 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392875 2012 UO118 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392876 2012 UV125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
392877 2012 UW148 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
392878 2012 UU151 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
392879 2012 UX161 26/04/2009 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
392880 2012 UO165 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
392881 2012 UV168 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
392882 2012 UH172 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
392883 2012 UJ174 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
392884 2012 US174 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392885 2012 VW7 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392886 2012 VX12 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
392887 2012 VD17 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
392888 2012 VK24 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
392889 2012 VE31 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
392890 2012 VY31 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392891 2012 VM33 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
392892 2012 VO33 18/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392893 2012 VW33 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
392894 2012 VA34 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392895 2012 VR38 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
392896 2012 VC42 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
392897 2012 VH42 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
392898 2012 VX42 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
392899 2012 VY43 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392900 2012 VF49 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL