Danh sách tiểu hành tinh/391901–392000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
391901 2008 UC113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391902 2008 UT115 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391903 2008 UF116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
391904 2008 UV126 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
391905 2008 UJ127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391906 2008 UX127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391907 2008 UU146 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391908 2008 UF154 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
391909 2008 UY163 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
391910 2008 UK175 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
391911 2008 UT182 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
391912 2008 UL184 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
391913 2008 UW188 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
391914 2008 UP196 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
391915 2008 UW203 28/10/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
391916 2008 UJ204 28/10/2008 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
391917 2008 UD209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
391918 2008 UR210 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
391919 2008 UD228 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
391920 2008 UR243 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391921 2008 UZ258 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391922 2008 UF267 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391923 2008 UC282 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391924 2008 UR284 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391925 2008 UU291 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
391926 2008 UV292 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
391927 2008 UH296 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391928 2008 UV302 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
391929 2008 UR303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
391930 2008 UG304 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391931 2008 UL330 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391932 2008 UW338 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
391933 2008 UE345 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391934 2008 UT350 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
391935 2008 UV351 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
391936 2008 UQ354 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
391937 2008 UE358 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391938 2008 UY366 24/10/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
391939 2008 VD1 01/11/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
391940 2008 VR32 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
391941 2008 VD34 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
391942 2008 VU39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391943 2008 VT47 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
391944 2008 VZ50 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
391945 2008 VV59 07/11/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
391946 2008 VG71 02/11/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
391947 2008 VQ72 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
391948 2008 VA76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
391949 2008 VF78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
391950 2008 WE3 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391951 2008 WK10 18/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
391952 2008 WP14 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391953 2008 WD18 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391954 2008 WC19 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391955 2008 WV32 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
391956 2008 WS38 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391957 2008 WA46 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391958 2008 WR50 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
391959 2008 WQ73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
391960 2008 WO80 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391961 2008 WZ97 19/11/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
391962 2008 WA99 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
391963 2008 WE101 26/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
391964 2008 WL110 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391965 2008 WN111 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391966 2008 WD124 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
391967 2008 WX125 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
391968 2008 WK130 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391969 2008 WK132 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391970 2008 WN134 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391971 2008 WT136 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
391972 2008 WO140 24/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
391973 2008 XX16 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
391974 2008 XR19 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
391975 2008 XD32 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
391976 2008 XE35 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391977 2008 XN45 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
391978 2008 XJ49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
391979 2008 XX49 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
391980 2008 XD50 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
391981 2008 XJ50 04/12/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
391982 2008 YK 18/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 1,8 km MPC · JPL
391983 2008 YP6 22/12/2008 Dauban F. Kugel 2,4 km MPC · JPL
391984 2008 YO8 21/12/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
391985 2008 YH9 23/12/2008 Dauban F. Kugel 1,0 km MPC · JPL
391986 2008 YV16 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
391987 2008 YA24 21/12/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
391988 Illmárton 2008 YF26 27/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,8 km MPC · JPL
391989 2008 YH26 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
391990 2008 YG27 22/12/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
391991 2008 YW33 28/12/2008 Dauban F. Kugel 2,2 km MPC · JPL
391992 2008 YU35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391993 2008 YB38 27/12/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
391994 2008 YH49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
391995 2008 YS73 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391996 2008 YX84 31/12/2008 XuYi PMO NEO 4,4 km MPC · JPL
391997 2008 YD86 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391998 2008 YW114 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
391999 2008 YS116 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
392000 2008 YJ119 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also