Danh sách tiểu hành tinh/392701–392800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
392701 2011 YK45 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
392702 2011 YD50 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392703 2011 YD71 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,6 km MPC · JPL
392704 2012 AE1 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
392705 2012 BJ20 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
392706 2012 BJ31 15/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 890 m MPC · JPL
392707 2012 BC48 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
392708 2012 BO117 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
392709 2012 BG122 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392710 2012 BH132 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
392711 2012 BW134 10/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
392712 2012 BX136 02/02/2010 WISE WISE 14 km MPC · JPL
392713 2012 DB18 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
392714 2012 DE79 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
392715 2012 FJ82 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
392716 2012 HN59 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392717 2012 HM65 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392718 2012 KN 15/01/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
392719 2012 KT34 19/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392720 2012 MD15 06/09/2007 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
392721 2012 PD 02/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
392722 2012 PM 14/09/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
392723 2012 PD24 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392724 2012 QF23 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
392725 2012 QY37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
392726 2012 QD39 12/08/2012 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
392727 2012 QB40 11/09/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
392728 Zdzisławłączny 2012 QJ52 21/08/2012 Rantiga M. Żołnowski, M. Kusiak 1,6 km MPC · JPL
392729 2012 RN1 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
392730 2012 RN7 23/01/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
392731 2012 RR9 08/04/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
392732 2012 RO11 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
392733 2012 RN13 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392734 2012 RM20 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
392735 2012 RL22 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392736 2012 RP29 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
392737 2012 RO30 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
392738 2012 RN32 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392739 2012 SS11 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392740 2012 SS27 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
392741 2012 SQ31 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
392742 2012 SS31 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
392743 2012 SG38 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392744 2012 SQ54 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392745 2012 SD60 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392746 2012 SX62 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
392747 2012 TU2 20/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
392748 2012 TA3 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
392749 2012 TF3 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
392750 2012 TD6 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
392751 2012 TD9 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392752 2012 TK10 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392753 2012 TP12 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392754 2012 TQ15 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
392755 2012 TC17 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
392756 2012 TX21 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392757 2012 TH22 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
392758 2012 TD32 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
392759 2012 TD34 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
392760 2012 TK35 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman 7,0 km MPC · JPL
392761 2012 TT53 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
392762 2012 TC56 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392763 2012 TG56 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
392764 2012 TC57 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392765 2012 TH57 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392766 2012 TJ57 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
392767 2012 TT60 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
392768 2012 TJ62 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
392769 2012 TY70 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392770 2012 TK86 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392771 2012 TO88 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
392772 2012 TO91 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
392773 2012 TG92 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392774 2012 TW92 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
392775 2012 TX92 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392776 2012 TT95 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392777 2012 TO104 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
392778 2012 TU105 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
392779 2012 TZ107 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
392780 2012 TW111 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392781 2012 TR114 15/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
392782 2012 TC119 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392783 2012 TF129 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392784 2012 TG130 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
392785 2012 TU142 03/11/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
392786 2012 TF150 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
392787 2012 TN153 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
392788 2012 TD161 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
392789 2012 TS163 16/01/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
392790 2012 TO165 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
392791 2012 TZ168 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
392792 2012 TV176 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
392793 2012 TQ185 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
392794 2012 TH186 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
392795 2012 TK186 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392796 2012 TV187 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
392797 2012 TP188 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
392798 2012 TB190 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
392799 2012 TS192 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
392800 2012 TL194 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL