Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/392101–392200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
392101 2009 DQ133 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
392102 2009 DR138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
392103 2009 DF139 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392104 2009 DG140 19/02/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
392105 2009 DD142 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392106 2009 EA4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
392107 2009 EX10 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392108 2009 EY19 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
392109 2009 EN20 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
392110 2009 EK21 03/03/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
392111 2009 EU24 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392112 2009 EV25 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
392113 2009 EX27 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392114 2009 FP7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392115 2009 FL17 17/03/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
392116 2009 FW17 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
392117 2009 FA18 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392118 2009 FZ20 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392119 2009 FZ27 22/03/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
392120 Heidiursula 2009 FK30 18/03/2009 Zadko M. Todd 650 m MPC · JPL
392121 2009 FU31 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392122 2009 FE38 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392123 2009 FO40 16/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
392124 2009 FT40 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
392125 2009 FX46 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392126 2009 FG49 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
392127 2009 FY55 18/03/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
392128 2009 FM60 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
392129 2009 FR63 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392130 2009 FD69 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
392131 2009 FG69 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392132 2009 FO71 30/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
392133 2009 FZ71 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392134 2009 FR75 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
392135 2009 GH4 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
392136 2009 GJ6 01/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
392137 2009 HW 16/04/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
392138 2009 HY1 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392139 2009 HX5 17/04/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
392140 2009 HD11 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
392141 2009 HW15 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
392142 Solheim 2009 HV19 16/04/2009 Baldone K. Černis, I. Eglītis 3,2 km MPC · JPL
392143 2009 HV26 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392144 2009 HN32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
392145 2009 HN37 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
392146 2009 HB39 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392147 2009 HC39 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392148 2009 HF39 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392149 2009 HQ40 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392150 2009 HO49 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
392151 2009 HJ51 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392152 2009 HO65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392153 2009 HQ65 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392154 2009 HG67 26/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
392155 2009 HH69 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392156 2009 HJ83 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
392157 2009 HB84 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
392158 2009 HV93 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
392159 2009 HE96 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
392160 2009 HK99 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
392161 2009 HM99 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392162 2009 HX100 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392163 2009 HL104 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
392164 2009 JT1 06/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
392165 2009 JH3 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
392166 2009 JS4 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
392167 2009 JC7 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
392168 2009 JV9 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
392169 2009 JO16 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392170 2009 JZ17 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
392171 2009 KG1 17/05/2009 Dauban F. Kugel 3,9 km MPC · JPL
392172 2009 KP2 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
392173 2009 KP6 25/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
392174 2009 KM9 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392175 2009 KZ13 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
392176 2009 KK14 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
392177 2009 KM19 28/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
392178 2009 KN19 28/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
392179 2009 LZ2 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392180 2009 LO6 01/06/2009 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
392181 2009 LZ6 01/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
392182 2009 MG 17/06/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 3,7 km MPC · JPL
392183 2009 PA 01/08/2009 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
392184 2009 QN6 19/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
392185 2009 QR12 09/02/2008 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
392186 2009 QR21 08/04/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
392187 2009 QJ32 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
392188 2009 RV68 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
392189 2009 SR30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
392190 2009 SQ52 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
392191 2009 SF58 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
392192 2009 SP76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
392193 2009 SQ121 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
392194 2009 SR133 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
392195 2009 SD140 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
392196 2009 SU143 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
392197 2009 SQ163 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
392198 2009 ST245 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
392199 2009 SH248 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
392200 2009 SE252 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL