Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/391201–391300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
391201 2006 GZ13 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391202 2006 GF26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391203 2006 GN36 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
391204 2006 HA25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
391205 2006 HL39 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391206 2006 HD40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
391207 2006 HR43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
391208 2006 HV47 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391209 2006 HD48 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391210 2006 HA51 26/04/2006 Saint-Sulpice B. Christophe 6,7 km MPC · JPL
391211 2006 HZ51 27/04/2006 Catalina CSS 410 m MPC · JPL
391212 2006 HQ68 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
391213 2006 HN72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391214 2006 HF75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
391215 2006 HN89 20/04/2006 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
391216 2006 HF92 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
391217 2006 HR92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
391218 2006 HY96 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
391219 2006 HZ117 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391220 2006 HK120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391221 2006 HP147 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
391222 2006 JL1 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391223 2006 JH8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391224 2006 JH16 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391225 2006 JO20 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391226 2006 JQ32 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
391227 2006 JJ35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
391228 2006 JZ56 10/05/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
391229 2006 JB81 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
391230 2006 KY 18/05/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
391231 2006 KS6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
391232 2006 KN13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
391233 2006 KR44 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391234 2006 KL58 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391235 2006 KP66 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
391236 2006 KT80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
391237 2006 KJ98 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391238 2006 KP112 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
391239 2006 KE118 23/05/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
391240 2006 KP134 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,4 km MPC · JPL
391241 2006 OG6 22/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
391242 2006 PL4 12/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
391243 2006 PF13 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
391244 2006 QE2 17/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
391245 2006 QK8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391246 2006 QA9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
391247 2006 QC70 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391248 2006 QZ74 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391249 2006 QD84 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
391250 2006 QX96 16/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
391251 2006 QM114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
391252 2006 QM119 28/08/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
391253 2006 QA129 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
391254 2006 QO150 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391255 2006 QH165 29/08/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
391256 2006 QR166 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
391257 Wilwheaton 2006 RL1 12/09/2006 Uccle T. Pauwels 1,1 km MPC · JPL
391258 2006 RP33 12/09/2006 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
391259 2006 RF48 14/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
391260 2006 RZ54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391261 2006 RA63 14/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
391262 2006 RR77 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391263 2006 RW79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
391264 2006 RS120 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
391265 2006 SC17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391266 2006 SV22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
391267 2006 SE43 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391268 2006 SH60 18/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
391269 2006 SN82 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
391270 2006 SL90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
391271 2006 SS96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
391272 2006 SL112 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
391273 2006 SV118 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391274 2006 SW130 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391275 2006 SJ134 26/09/2006 Siding Spring SSS AMO 930 m MPC · JPL
391276 2006 SJ146 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391277 2006 SL148 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
391278 2006 SU150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391279 2006 SA165 17/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
391280 2006 SL168 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
391281 2006 SR171 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
391282 2006 SV179 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
391283 2006 ST188 26/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
391284 2006 SM194 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
391285 2006 SQ219 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
391286 2006 SF229 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391287 2006 SH230 26/09/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
391288 2006 SB231 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391289 2006 SP260 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
391290 2006 SB265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
391291 2006 SB269 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391292 2006 SP293 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391293 2006 SD298 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
391294 2006 SB300 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
391295 2006 SD303 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391296 2006 SZ309 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
391297 2006 SA317 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
391298 2006 SU321 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
391299 2006 SF325 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391300 2006 SH360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL