Danh sách tiểu hành tinh/391101–391200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
391101 2005 UG406 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
391102 2005 UQ407 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
391103 2005 UA436 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
391104 2005 UX443 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
391105 2005 UU459 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
391106 2005 UK475 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
391107 2005 UO478 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
391108 2005 UU514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
391109 2005 UZ516 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 540 m MPC · JPL
391110 2005 VT20 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
391111 2005 VK31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
391112 2005 VR32 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
391113 2005 VX37 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
391114 2005 VL41 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
391115 2005 VL50 02/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
391116 2005 VV54 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391117 2005 VS70 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
391118 2005 VM102 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
391119 2005 VP129 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 780 m MPC · JPL
391120 2005 WQ10 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
391121 2005 WP17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
391122 2005 WY17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
391123 2005 WS19 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391124 2005 WX24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
391125 2005 WY31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391126 2005 WQ47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
391127 2005 WO48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391128 2005 WE71 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
391129 2005 WH79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391130 2005 WX139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
391131 2005 WM194 29/11/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
391132 2005 XT3 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
391133 2005 XN12 01/12/2005 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
391134 2005 XO40 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391135 2005 XM51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391136 2005 XF73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391137 2005 XH80 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
391138 2005 YR 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
391139 2005 YW8 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
391140 2005 YK11 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391141 2005 YH14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
391142 2005 YM46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
391143 2005 YN57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
391144 2005 YB62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
391145 2005 YA64 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
391146 2005 YF67 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
391147 2005 YH81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391148 2005 YF84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
391149 2005 YU85 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
391150 2005 YS87 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
391151 2005 YY93 29/12/2005 Socorro LINEAR APO 1,7 km MPC · JPL
391152 2005 YZ93 24/12/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
391153 2005 YR95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
391154 2005 YJ105 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
391155 2005 YT109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
391156 2005 YD112 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
391157 2005 YZ137 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
391158 2005 YW143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
391159 2005 YT165 30/12/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
391160 2005 YW191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391161 2005 YB199 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391162 2005 YZ202 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
391163 2005 YQ228 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
391164 2005 YE285 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
391165 2006 AB25 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391166 2006 AY25 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391167 2006 AL26 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391168 2006 AW39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
391169 2006 AB41 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
391170 2006 AW47 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
391171 2006 AU56 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
391172 2006 AO60 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
391173 2006 AL69 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
391174 2006 AN69 05/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
391175 2006 BN3 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
391176 2006 BS98 21/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
391177 2006 BT114 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
391178 2006 BS136 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
391179 2006 BC145 08/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
391180 2006 BO165 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
391181 2006 BH178 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
391182 2006 BT192 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391183 2006 BA193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391184 2006 BK203 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391185 2006 BR216 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
391186 2006 BA226 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
391187 2006 BU234 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
391188 2006 BE263 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
391189 2006 CL16 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
391190 2006 DO9 21/02/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
391191 2006 DD50 22/02/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
391192 2006 DM72 22/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391193 2006 DB87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
391194 2006 DS125 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
391195 2006 EC53 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
391196 2006 EU65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391197 2006 FX11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
391198 2006 FC25 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391199 2006 FX50 23/03/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
391200 2006 GH12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL