Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/392001–392100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
392001 2008 YH124 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
392002 2008 YK127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392003 2008 YJ133 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392004 2008 YJ136 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
392005 2008 YH140 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392006 2008 YF146 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392007 2008 YO153 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392008 2008 YC158 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
392009 2008 YV161 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392010 2008 YQ167 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392011 2008 YG169 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
392012 2009 AN4 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392013 2009 AL9 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392014 2009 AG11 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
392015 2009 AO14 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
392016 2009 AK21 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
392017 2009 AX25 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
392018 2009 AZ35 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
392019 2009 AR46 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
392020 2009 AW49 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
392021 2009 AW50 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
392022 2009 BA2 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
392023 2009 BS8 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392024 2009 BR11 20/01/2009 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
392025 2009 BS25 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392026 2009 BQ27 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392027 2009 BL31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392028 2009 BM32 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
392029 2009 BQ32 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
392030 2009 BS32 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392031 2009 BL35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392032 2009 BG41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
392033 2009 BJ41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392034 2009 BW49 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
392035 2009 BV54 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
392036 2009 BE55 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392037 2009 BP67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392038 2009 BH72 08/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
392039 2009 BP76 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
392040 2009 BZ86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
392041 2009 BN87 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
392042 2009 BL91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
392043 2009 BY92 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392044 2009 BO96 24/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
392045 2009 BB108 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
392046 2009 BF110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
392047 2009 BT110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
392048 2009 BU116 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
392049 2009 BB118 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
392050 2009 BE120 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392051 2009 BZ129 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
392052 2009 BG138 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392053 2009 BC142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392054 2009 BC167 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392055 2009 BQ170 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392056 2009 BO172 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
392057 2009 BT177 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
392058 2009 BS178 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
392059 2009 BP182 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
392060 2009 BP183 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392061 2009 BF185 10/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
392062 2009 BH186 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
392063 2009 BR189 20/01/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
392064 2009 CB26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392065 2009 CC34 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
392066 2009 CB36 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
392067 2009 CL37 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
392068 2009 CO40 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392069 2009 CO41 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392070 2009 CB55 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
392071 2009 CP56 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392072 2009 CR64 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
392073 2009 DP6 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
392074 2009 DT11 17/02/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
392075 2009 DQ15 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
392076 2009 DO18 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392077 2009 DS26 22/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,8 km MPC · JPL
392078 2009 DC32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
392079 2009 DC34 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
392080 2009 DV34 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
392081 2009 DL36 29/01/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
392082 2009 DJ45 26/02/2009 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
392083 2009 DN56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
392084 2009 DY59 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392085 2009 DW64 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
392086 2009 DB65 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
392087 2009 DC73 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
392088 2009 DL77 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
392089 2009 DV85 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
392090 2009 DR98 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
392091 2009 DW100 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
392092 2009 DG102 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
392093 2009 DU107 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
392094 2009 DU109 19/02/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
392095 2009 DK117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
392096 2009 DT122 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
392097 2009 DZ126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
392098 2009 DA130 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
392099 2009 DH130 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
392100 2009 DW131 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL